Samenvatting van Rond de Kerken nr. 52

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE Zondag 10 maart 10.00 uur: ds. C. Biemond.   Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College              kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                           Zondag  17 maart 10.00 uur: dhr. M. v. d. Meer, Rotterdam Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.… Continue Reading