Categorie: Front

De link van de Intrededienst van 29 oktober

Beste mensen, afgelopen zondag waren er problemen met kerkomroep.nl. De intrededienst was daardoor helaas niet live te zien vanwege een technische storing. De volgende oplossing is hiervoor gevonden: https://www.youtube.com/watch?v=OSaMoyM0s20 Mocht iemand u vragen waar de dienst te vinden is dan kunt u deze link doorgeven. Met vriendelijke groet, Conny Bom

De Gedenktafel en de traditie …

Beste gemeenteleden, De gedenktafel voor in de kerk staat er al jaren en is in de loop ter tijd een mooie traditie geworden binnen onze gemeente. Ieder jaar worden daar de kaartjes met de namen van de mensen die in het kerkelijk jaar zijn overleden, opgehangen. Ziet er mooi uit, de kaartjes onder elkaar bij

Liturgie van 22 oktober

Liturgie Zondagmorgen  22 okt 2023 Steenbergen Welkom/mededelingen Aanvangslied:  Lied 72: 1 en 2  Geef heer de koning uwe rechten. Moment van stilte Votum ook in dit uur is onze hulp in de naam des HEEREN die hemel en aarde heeft gemaakt en die alle dingen onderhoudt door het woord zijner kracht, ja die trouwe houdt

De classispredikant, wie is dat?

Beste mensen, Op 30 juli jl. ging bij ons ds. Marco Luijk, Classis predikant van de Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne voor in de dienst. Jullie horen de kerkenraad soms de term ‘Classis predikant’ zeggen, maar wat houdt een Classis predikant zijn in, wat doet die persoon? Mocht je hierover meer willen weten,

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 20 augustus om 10.00 uur: ds. I. Koeman.   Collecten: St. Zonnebloem Steenbergen en Kerkrentmeesters * Zondag 27 augustus om 10.00 uur: ds. Nieuwenhuizen.   Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters. VANUIT DE KERKENRAAD De kerkenraad kijkt terug op een plezierige kennismaking tussen Ravensberg en de gemeente. We zijn dankbaar dat