Rond de Kerken (samenvatting) Jaargang 44 nr. 11

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 26 maart 10.00u: ds. C. Biemond.

Collecten: 1e 40 dagen collecte; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag 02 april 10.00u: ds. J.H. Velthuizen, Zundert.

Collecten: 1e 40 dagen collecte; 2e College kerkrentmeesters; 3e Bloemenfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

Vrijdag 31 maart 10.30u: mevr. U. Berger.

Woord- en Gebedsviering met Communie.

Vrijdag 07 april 10.30u: pastor L. Pepels.

Woord- en Communieviering. 

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

AGENDA

  • Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 u. Ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedereen is van harte welkom.

Van ds. Biemond

Bij de diensten:

Op 26 maart hoop ik zelf voor te gaan. We volgen dan de lezing van het veertigdagentijd project, Johannes 6: 1-15. Op 02 april gaat voor ds. J.H. Velthuizen uit Zundert u wel bekend.

Gemeenteleven

In Memoriam

Op 10 maart is overleden mevr. Elisabeth Maria Scheuer-Stoffelen in de leeftijd van 101 jaar. Zij heeft er een groot deel van haar leven alleen voor gestaan, haar man Herman overleed al in 1965. Sinds 2011 woonde mevr. Scheuer in de Lindenburgh en werd daar liefdevol verzorgd. Soms was er contact met haar, kon ze iets vertellen over vroeger, andere keren was een gesprek nauwelijks mogelijk. Maar altijd was ze blij en dankbaar als je bij haar op bezoek kwam. Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden waarna mevr. Scheuer begraven is bij haar man in Alphen aan de Rijn.

Wij wensen haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Zieken

Mevr. IJzerman Welbergsedijk, is herstellende van ingrijpende behandelingen, ook haar man heeft zorgen om zijn gezondheid. Mevr. Oostdijk, Corneliusstraat, is herstellende na een operatie.

Mevr. Verhagen, Westhavendijk,  is na een herseninfarct voor  revalidatie opgenomen  in het Centrum voor geriatrische revalidatie in Bergen op Zoom ( achter het Bravisziekenhuis ). Mevr. Vogelaar, van Hogendorpstraat, heeft veel last van de behandelingen die ze ondergaat. Dhr. v. Reijen, Anjerstraat herstelt maar langzaam van de operaties die hij de laatste maanden heeft ondergaan en is nog lang niet op krachten. We weten ook van anderen, die hier liever niet met name worden genoemd, dat er zorgen zijn om gezondheid of afnemende krachten. U allen sterkte en kracht toegewenst, dat u zich gedragen, mag weten door God en mensen.

Bezoek aan de Ulu moskee in Bergen op Zoom (Vorming en toerusting)

De gespreksgroep en de leesgroep zijn afgesloten. We kijken terug op mooie avonden met boeiende gesprekken. We hebben geluisterd en geleerd van elkaar in een goede en open sfeer. Ik hoop dat we dat komend najaar kunnen voortzetten.

Nu staat er nog een bezoek aan de Ulu moskee in Bergen op Zoom op het programma. De Ulu moskee is sinds 1984 actief als gebedshuis en cultureel centrum voor de Turks-Nederlandse gemeenschap. Het is goed om elkaar als christenen en moslims te ontmoeten, niet over elkaar maar met elkaar te kunnen spreken. We zijn welkom op 1 april om 13.30 uur. Opgave z.s.m. bij Géke Hallema.

Speldenprik

het fundamentele verschil tussen licht en duisternis is dat het licht wel de duisternis kan verdrijven, maar de duisternis het licht niet.

R. Zuiderveld-

Ten slotte:

Een hartelijke groet,

Corry Biemond

                                                                                        

Van de Diaconie door Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

Zondag 26 maart en 02 april

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project van de ZWO.

De ZWO commissie heeft ervoor gekozen om tijdens de 40-dagentijd de collectes, spaarpotjes en 40-dagenpot ten goede te laten komen aan vluchtelingenwerk Nederland. Wij willen een gedeelte van dat geld gebruiken om de gezinnen die het afgelopen jaar binnen de gemeente Steenbergen zijn komen wonen een paasgroet te gaan brengen.
Dit als groet en welkom in Steenbergen vanuit onze kerkelijke gemeente.

De 2de collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters en de uitgangs -collecte komt 26 maart ten goede van het onderhoudsfonds en 02 april ten goede aan het bloemenfonds.

Van de Kerkrentmeesters door Rien van Dijke

We gaan weer inzamelen voor de snuffelmarkt. Bijna alles kunnen we gebruiken, behalve grote kasten, bankstellen en groot elektronica zoals t.v.’s, die kunt u beter laten ophalen door de kringloopwinkel.

Tevens kunt U ook uw boeken inleveren voor de boekenmarkt tijdens de jaarmarkt in september.

Om het op te laten halen kunt bellen naar Piet Vogelaar tel.523298 of Teun Stolk tel.523496.

 

Commissie Vorming en Toerusting

Zaterdag 1 april zijn we van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Ulu moskee in Bergen op Zoom. We krijgen daar een rondleiding en kunnen onze vragen stellen. Door met elkaar in gesprek te gaan zullen we merken dat er misschien meer overeenkomsten zijn tussen onze beide religies dan we vaak denken.

We worden daar verwacht om 13.30u. U kunt zich opgeven bij Wilma Welten (wwelten@home.nl ), Tiny Reink (e.reink@ziggo.nl) of Géke Hallema (geke.hallema@hotmail.com). Als wij weten hoeveel mensen er met ons meegaan, maken we verdere afspraken.

Soberemaaltijd vanwege 40 dagen-tijd. (ZWO commissie)

Op zondag 2 april willen wij na de dienst – zoals gebruikelijk in de 40 dagen-tijd met elkaar een sobere maaltijd nuttigen. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Voor de organisatie van deze maaltijd is het van belang dat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. In de kerk liggen de strookjes waarmee u zich kunt aanmelden voor de maaltijd. U kunt zich ook opgeven bij Hanneke van Es (w.j.vanes@home.nl), Géke Hallema (geke.hallema@hotmail.com) of met het aanmeldingsstrookje dat in de kerk verkrijgbaar is.

Tijdens en/of na de dienst van 2 april zal mevrouw Monirah Schep van vluchtelingenwerk Steenbergen het e.e.a. vertellen over het vluchtelingenwerk binnen onze gemeentegrens.

Beste gemeenteleden

In de afgelopen vier jaren heb ik veel last gehad van kortademigheid.

Dit werd veroorzaakt door littekenweefsel in mijn luchtpijp net onder de stembanden. Na twee operaties in het VUMC in Amsterdam ben ik in het UZA in België gekomen. In de daaropvolgende jaren ben ik daar nog zeven keer geopereerd in mijn luchtpijp. Na uitgebreide onderzoeken is vorig jaar gebleken dat ik ernstige reflux had. Het maagzuur taste niet alleen mijn slokdarm aan maar ook de luchtpijp. Afgelopen 13 en 20 januari waren de laatste operaties in mijn luchtpijp. En op 2 maart moest ik een slokdarm/maag operatie ondergaan (Nissen fundoplicatie) Het resultaat was de dag na de operatie al merkbaar…geen last meer van maagzuur! Momenteel gaat het eten en drinken nog niet zoals voorheen maar het herstel heeft tijd nodig. Inmiddels ben ik ook al voor controle terug geweest en het ziet er goed uit. Ik ben dankbaar voor de goede medische hulp die ik in het ziekenhuis in Antwerpen heb gekregen. En iedereen die met mij, Richard en Christiaan mee geleefd heeft wil ik hartelijk bedanken!

Vriendelijke groeten,

Wilma Oostdijk

Bedankt

Hierbij wil ik u allen bedanken voor de aandacht die ik vanuit de gemeente heb ontvangen voor mijn 80e verjaardag. De bloemen die ik van de kerk heb mogen ontvangen hebben een mooi plekje in mijn kamer gekregen.

mevr. Ketting-Vos

Kopij voor de volgende keer.

Deze kan weer ingeleverd worden bij Rien van Dijke op het volgende e-mailadres: mvandijke@xs4all.nl 

Deze zal voor 2 weken gelden en op 23 maart verschijnen. Graag inleveren voor 17 maart.

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *