Samenvatting Rond de Kerken nr. 46

STEENBERGEN

HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 2 december 10.00 uur: dhr. H. Klink, Ouddorp.  Collecten: 1ePastoraat; 2eCollege kerkrentmeesters; 3e  Onderhoudsfonds.

Zondag 9 december 10.00 uur: ds. C. Biemond.  Avondmaal.

  Collecten: 1eAdventsproject Voedselbank Steenbergen;  

  2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 16 december 10.00 uur: dhr. J.J. Hagendijk, Rotterdam.

  Collecten: 1e Voedselbank Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters:

  3e Onderhoudsfonds.

Let op:  Hof van Nassau

Op 19, 20 en 21 november j.l. zijn alle bewoners vertrokken vanuit de tijdelijke Lindenburgh in Nieuw Vossemeer, een aantal bewoners uit Onze Stede in Steenbergen en ook enkele bewoners uit andere locaties.

Bestemming was de gloednieuwe locatie Hof van Nassau aan de Lindenburghlaan 7 in Steenbergen.

Om deze bewoners eerst tijd te geven om wat te kunnen wennen en om alles goed te organiseren zijn er  – behalve de Kerstviering op woensdag19 december a.s. om 19.00 u in het restaurant – de komende weken geen kerkdiensten in Hof van Nassau gepland tot begin van het nieuwe jaar.

Verdere informatie volgt.

Hartelijke groeten, 

                       Gerdien Lankhuijzen, Geestelijk verzorger

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op de 2e zondag van Advent, 9 december, vieren we de Maaltijd van de Heer. Op weg naar het feest van het Licht mogen we al even proeven hoe het zal zijn als Gods Licht de duisternis heeft overwonnen. Weet u allen genodigd. Voor wie niet naar de kerk kan komen is het mogelijk thuis brood en wijn te ontvangen, een berichtje aan predikant of diaken is voldoende om dat te regelen. Schroom niet om dat te vragen.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend is er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis opgenomen. Dat neemt niet weg dat er grote zorgen kunnen zijn om de gezondheid. We wensen hen die behandelingen (moeten) ondergaan, Gods nabijheid toe. Afgelopen week was ik op bezoek bij onze gemeenteleden in de Hof van Nassau. Mevr. van Dijk, mevr. de Vos, mevr. Heijboer, de familie van de Reest, allemaal moeten ze nog even wennen, maar wat is het mooi geworden. We wensen hen een goede tijd en hopen dat ze zich snel thuis gaan voelen. Ook mevr. Verwijs is naar Hof van Nassau verhuisd, haar man blijft in de Ruijtersput wonen. Een verdrietige situatie waarbij we hen veel kracht en sterkte wensen.

Terugblik:

Op 19 november hebben we met 9 deelnemers een avond Contextueel Bijbellezen gehad. Wat houdt je nu bezig en wat zou de Bijbel daar over zeggen? is dan de centrale vraag. De discussies rond zwarte Piet en in de kerk rond het (in)zegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw, maakten dat de groep koos voor het onderwerp discriminatie. Na daar in kleine groepen over gesproken te hebben was de volgende stap: welk Bijbelgedeelte zegt daar nu iets over? Vele verhalen passeerden de revue, maar de groep koos voor het verhaal van de Syro-Fenisische vrouw (Marcus 7). Daar over sprekend kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is te luisteren naar elkaar, de ander als gelijkwaardig te zien. Niet te snel beledigd te zijn maar ook dat je bereid moet zijn als Jezus je mening te herzien. Zelf vond ik het spannend, want hoe bereid je dit voor? Willen de deelnemers wel naar elkaar luisteren? Maar mijn zorg was niet nodig, het werd een mooie avond, waarin de Bijbel een heel actuele boodschap bleek te bevatten.

Engelenpost:

Er zijn weer ‘engelen’ gevonden, zodat we de traditie van de ‘engelenpost’in de Adventsperiode voort kunnen zetten. Heel veel dank aan de deelnemers en ik hoop dat u er even veel plezier aan beleeft als de ontvangers van uw post.

Ten slotte:

Advent is vooruitzien, hopen, maar ook bezinning en inkeer. Bidden en werken in vertrouwen dat het Licht de macht van het duister zal overwinnen.

Het komt, het zal er komen,

zoals het is voorzegd:

het rijk van onze dromen;

de paden worden recht.

Een hartelijke groet, 

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 2 december:

De 1e collecte is bestemd voor het Pastoraat.

De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.

Zondag 9 en 16 december:

De 1e collecte is bestemd voor het Advent project: Voedselbank Goed Ontmoet Steenbergen.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen, die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Goed Ontmoet garandeert, dat de geschonken producten niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.

Voor alle drie de zondagen komt de 2e collecte ten goede aan het college van kerkrentmeesters en de 3e collecte aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,                          Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VAN DE KINDERNEVEMDIENST

Aktie Schoenendoos

Dit jaar hebben we 27 (!) versierde schoenendozen weg

kunnen brengen voor verder transport.

Naast de dozen, hebben we 135 euro voor

verzendkosten kunnen overmaken.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor dit mooie resultaat.

Adventsproject

Binnenkort starten we met het adventsproject “Geloof met me mee”.

Het adventsproject van dit jaar heeft het karakter van een reclamecampagne. Advent is dromen en hopen, verwachten en geloven. Wil jij met ons mee geloven ? Geloof jij, wat ik geloof ? We hopen dat het adventsproject een mooie reclamecampagne mag worden van wat we geloven, op weg naar kerst. Wie helpt ons mee om een poster, filmpje of muziek te maken over “Geloof met me mee”.

Groetjes van,                                                         Hannelie, Conny en Fia

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 20 december verschijnt, inleveren voor 14 december a.s.

bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                      Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *