Uitnodiging diaconale dag Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen

Geachte kerkenraadsleden, lieve mensen,

Om te beginnen wensen wij u allen graag van harte vrede en alle goeds voor dit pas begonnen nieuwe jaar. Wij blijven geloven in mogelijkheden van zachtaardige communicatie en vredevolle ontmoetingen, ondanks de hardheid van de werkelijkheid die wij met mensen in de rafelrand van de samenleving delen. Wij hopen met u dat de kracht van wat goed is nooit verloren zal gaan.

Wij nodigen u allen graag uit voor de diaconale dag die we organiseren. Bij leven en welzijn zal die plaatsvinden op zaterdag 23 maart.

Het doel van deze dag is om met u de veranderingen die het PSC de laatste jaren heeft meegemaakt te delen. We hopen dat u uw engagement wilt vernieuwen. Wij hebben dat de laatste jaren regelmatig moeten doen. We zijn langzamerhand van een organisatie weer beweging geworden. Enerzijds “noodgedwongen”, maar anderzijds van ganser harte. (Deze geheimtaal zullen we op 23 maart uit de doeken doen.)

Een beweging: zo heeft het PSC altijd willen zijn. In de loop van onze geschiedenis zijn er perioden geweest, waarin dat minder was, bv omdat we opgeslokt werden door het werk dat georganiseerd moest blijven, maar ons diepste verlangen was dat we vanuit de beweging PSC mee konden werken aan “een wereld andersom”. Dat een andere wereld mogelijk is, hebben we altijd geloofd, tot op de dag van vandaag.

In het Lutherjaar 2017 hebben we onze 9,5 stellingen aan de wereld getoond, deze stellingen vormen de basis voor onze nieuwe engagementen en opgefriste praktijken.

Op de komende diaconale dag willen we graag de stellingen en de daaruit voortgekomen nieuwe projecten met u delen. We starten met een stukje “geschiedenis van de veranderingen”. Daarna vertellen enkelen van de werkers van de bevoorrechte partner (het Adviescentrum Migratie=ACM) en een werker van onze Vereniging Waar Armen het Woord Nemen (PSC-Open Huis) over hun werk met vluchtelingen en mensen-in-armoede. In de namiddag hopen we op uw “good practices” ivm projecten of diaconale ervaringen in enkele groepsgesprekken. Ook willen wij onze nieuwe projecten van harte graag aan u voorstellen.

We hopen dat u erbij zult zijn.  

De dag begint om 9.30uur met koffie/thee en onthaal. Om stipt 10.00 uur beginnen we met ons programma. Een lunch wordt voorzien. We eindigen rond 16.00 uur. 

De plaats is: Vrouwenhuis ACM, Kwekerijstraat 98, 2140 Borgerhout.

Inschrijven via: inakoeman@hotmail.comZij ziet graag uw inschrijvingen tegemoet. Ten laatste op 18 maart 2019.

We hopen u en geïnteresseerden uit uw gemeente op onze diaconale dag te ontmoeten. 

Hartelijke groet,

Koen Kinsbergen, voorzitter PSC,
ds Petra Schipper, stadspredikant
ds Ina Koeman, ex-stadspredikant

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *