Samenvatting Rond de Kerken nr.50

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 10 februari 10.00 uur: ds. I. Koeman, Antwerpen.

Collecten: 1e Bartimeus; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 17 februari 10.00 uur: ds. L.C. Van de Eijk, Maasdijk.

  Collecten: 1e CliniClowns; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Let op:  Hof van Nassau

Om de nieuwe bewoners van Hof van Nassau eerst tijd te geven om wat te kunnen wennen en om alles goed te organiseren zijn er  de komende weken geen kerkdiensten in Hof van Nassau gepland.

Verdere informatie volgt.

Hartelijke groeten,

                        Gerdien Lankhuijzen, Geestelijk verzorger

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

De komende weken zijn er gastvoorgangers. Op 10 februari gaat
ds. I. Koeman voor en op 17 februari ds. L. C. v. d. Eijk.

Goede diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Zij die te maken hebben met ziekte of afnemende krachten wensen we Gods nabijheid toe.

Nogmaals Nashville verklaring:

Ook uit andere gemeenten is er gereageerd op mijn reactie op de Nashville verklaring in het vorige nummer van Rond de kerken. Veelal instemmend, een enkeling kritisch. Ik denk dat dat moet kunnen, we hoeven niet allemaal dezelfde mening te hebben, zolang we elkaar maar respecteren. Hartelijk dank in ieder geval voor de reacties.

Afwezigheid:

Van 16-2 t/m 3-3 ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderlingen, zij kunnen u verder helpen.

Ten slotte, een hartelijke groet,

                                    ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 10 februari:

1ste collecte is voor Bartimeus.

In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.
Bartiméus maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven mensen, die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.

Zondag 17 februari:

1ste collecte is voor de Cliniclowns.

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClown zorgen ze voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren zij hun bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

Op beide zondagen is de 2de collecte bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

                          Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VERJAARDAGFONDS

Op maandag 28 januari kwamen we samen om de opbrengst te tellen over 2018. Het werd het mooie bedrag van €1520,20. Ieder die heeft bijgedragen hartelijk dank.

Namens het verjaardagfonds,

                                       Jenny van de Velde

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 21 februari  verschijnt, inleveren voor 15 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *