Samenvatting Rond de kerken nr. 55

STEENBERGENHERVORMDE GEMEENTE

Zondag 5 mei 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1e KerkinActie; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag 12 mei 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen, Zandhove (B).

Collectes: 1e Voedselbank Goed Ontmoet; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

Van DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 5 mei is er een bijzondere dienst rond het thema: In vrijheid kiezen. We horen teksten van D. Bonhoeffer en staan aan de hand van Galaten 5 stil bij wat vrijheid vandaag de dag betekent. Aan deze dienst werkt mee het mannenkoor ABS o.l.v. dhr. J. Ligtenberg.

Op 12 mei gaat als gastvoorganger voor: mevr. ds. T. Veldhuizen.

Gemeenteleven:

Mevr. A. Bierens kent zorgen om de gezondheid, mevr. R. Timmers wacht een operatie en mevr. C. Ringenaldus is door ziekte aan huis gebonden. Bij mevr. G. Vogelaar gaat het herstel minder snel dan verwacht en gehoopt. Voor hen ieder een moeilijke tijd waarin wij hopen dat ze kracht mogen ervaren en zich gedragen mogen weten door Gods nabijheid. Ook anderen met zorgen over gezondheid van henzelf of van kinderen en kleinkinderen wensen we kracht en sterkte.

Terugblik:

We kijken terug op mooie en goed bezochte vieringen in de Stille Week. Dank aan allen die voor of achter de schermen hebben meegewerkt aan deze diensten. Even als andere jaren was de Paaswake de minst bezochte dienst. Daar verbaas ik me over want voor mij zelf is dat één van de mooiste diensten in het kerkelijk jaar vanwege de overgang van donker naar licht en van stille ingetogenheid naar uitbundige paasjubel. Zou een eerder tijdstip op de avond meer kerkgangers trekken ? We horen het als kerkenraad graag van u.

Afscheid:

Half mei gaan Geke en Anne Hallema onze gemeente verlaten om naar Nieuwe Pekela (Groningen) te verhuizen, de streek waar Geke geboren is. Vele jaren zijn zij beiden actief geweest in onze gemeente en we danken hen daar hartelijk voor. Wij wensen Anne en Geke een goede toekomst: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’

Tenslotte een hartelijke groet,
ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 5 mei:

1ste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Noodhulp.

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Zondag 12 mei:

1ste collecte is bestemd voor Voedselbank Goed Ontmoet.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,
Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 16 mei  verschijnt, inleveren voor 9 mei a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *