Samenvatting Rond de Kerken nr. 56

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 19 mei 10.00 uur: ds. E.Quaak, Prinsenbeek.

 Collecten: 1e WensAmbulance; 2e College

 kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

Zondag 26 mei 10.00 uur: dhr. van de Voorde, Ridderkerk.

 Collectes: 1e Gehandicapten Z-W-Brabant; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Hemelvaartsdag 30 mei 10.00 uur: ds. W. Vermeulen, ds. C. Biemond.

  Waar: in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom.

  Dit is een gezamenlijke viering van de Brabantse Walgemeenten.

AGENDA

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 19 mei gaat voor ds. mevr. E. Quaak, predikant in Prinsenbeek. Voor zover ik het weet is het de eerste keer dat ze bij ons voorgaat, maar ik ken haar al heel lang. We zijn beiden onze studie theologie begonnen in Tilburg en ontmoetten elkaar daar in 1989 in de collegebanken. Op 26 mei is de heer v. d. Voorde voorganger in uw midden. Op Hemelvaartsdag 30 mei is er een gezamenlijke viering van de Brabantse Wal waarinds. W. Vermeulen en ikzelf hopen voor te gaan. In deze dienst zingt een gelegenheidskoor o.l.v. Mevr. A. Vogels.

Gemeenteleven:

Er werden goede berichten ontvangen omtrent de gezondheid. Daaromtrent heerst grote dankbaarheid. Anderen leven nog in onzekerheid of behandelingen goed resultaat hebben. Wij wensen allen die herstellende zijn kracht en Gods nabijheid toe.

Terugblik:

Wat was het een feest op 5 mei het koor ABS o.l.v.J.Ligtenberg in ons midden te hebben. Ook op deze plaats: heel veel dank!

Hemelvaart:

Dit jaar doen wij mee met de gezamenlijke viering van Hemelvaart van de Brabantse Wal gemeenten. Deze begint om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. Voorafgaande aan de dienst is er een ontbijt, aanvang 9.00 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. U kunt zich hiervoor t/m 26 mei opgeven bij mevr. Conny Bom, onze scriba. We hopen dat velen de weg naar Bergen op Zoom weten te vinden!

Pinksterketen:

Alvast een vooraankondiging van de Pinksterketen: ook dit jaar zijn er in de week voor Pinksteren weer oecumenische vieringen: maandag 3 juni in de Geref. kerk Anna Jacobapolder, woensdag 5 juni in de Lourdeskapel van de Gummaruskerk in Steenbergen, vrijdag 7 juni in de Prot. Kerk van Nieuw Vossemeer.

Ten slotte:een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 19 mei:

1ste collecte is bestemd voor de WensAmbulance.

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. De WensAmbulance brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Zondag 26 mei:

1ste collecte is bestemd voor Gehandicapten Zuidwest Brabant.

Gehandicapten West-Brabant biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving zodat iemand zich verder ontwikkelt en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kan meedoen. Ze ondersteunen in alle levensfasen en op alle levensgebieden, zoals werken en leren, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken. Meestal is de begeleiding van korte duur, onder het motto: zo kort mogelijk, zo lang als nodig.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag:

1ste collecte is bestemd voor de Diaconie

Diaconie is de christelijke dienst van zorg voor mensen in de knel en solidariteit met de meest kwetsbaren in de samenleving. Als geloofsgemeenschap zijn we betrokken op rechtvaardigheid en barmhartigheid in deze wereld. We geven hier uitdrukking aan in onze vieringen, maar hebben ook de opdracht om hieraan gestalte te geven in ons dagelijks leven

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 31 mei  verschijnt, inleveren voor 24 mei a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *