Samenvatting Rond de Kerken nr. 57

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 23 juni 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Viering van de Maaltijd van de Heer.

Collecten: 1e ZWO Werelddiaconaat; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

*Zondag 30 juni 10.00 uur: ds. L. Donkersloot, Ridderkerk.

Collectes: 1e War Child; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

*Zondag 7 juli 10.00 uur: mw. ds. I. Koeman, Antwerpen.

  Collectes: 1e Jeugdwerk Protestante Kerk; 2e College kerkrentmeesters; 3e Bloemenfonds.

AGENDA

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

Wereldwijdwinkel

Zondag 7 juli na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Zondag 23 juni vieren we de Maaltijd van de Heer. Weet u allen genodigd. We lezen uit Lucas 8: 26-39 over de genezing van de bezetene. Op 30 juni en op 7 juli zijn er gastpredikanten, resp. ds. L. Donkersloot en mevr. ds. I. Koeman. Gezegende diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Op moment van dit schrijven zijn er voor zover bekend geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. We wensen hen die thuis herstellende zijn of te maken hebben met afnemende krachten Gods nabijheid toe.

Startzondag:

De startzondag zal dit jaar zijn op zondag 15 september. Binnenkort komt de voorbereidingsgroep bij elkaar en hoort/ leest u meer.

Zomerperiode:

Voor velen breekt een periode van vrij zijn aan, ik hoop dat u ervan kunt genieten. Anderen zien juist tegen de zomer op omdat ook de mantelzorgers en trouwe bezoekers vakantie krijgen. Laten we daarom- als we thuis zijn – extra aandacht hebben voor wie er alleen voor staan. En iemand een kaartje sturen vanaf het vakantieadres blijft weinig moeite maar grote vreugde voor de ontvanger!

Afwezigheid:

Van 1 t/m 21 juli ben ik afwezig in verband met vakantie.

Ten slotte, een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 23 juni:

1ste collecte is bestemd voor ZWO Werelddiaconaat.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangcollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 30 juni:

1ste collecte is bestemd voor War Child.

Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig – dat zien wij elke dag. Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een oma, een ouder of beste vriendje verloren. Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen.

Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. War Child weet hoe dat moet. Uit ervaring én uit onderzoek. Zo weten ze zeker dat wat ze doen, werkt.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangcollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 7 juli:

1ste collecte is bestemd voor Jeugdwerk Protestante Kerk.

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is het verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven ze daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede van het Bloemenfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal gelden en op 11 juli  verschijnt, inleveren voor 4 juli a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>