Samenvatting Rond de Kerken nr. 57

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 14 juli 10.00 uur: ds. L.C. v.d. Eijk, Papendrecht.

 Collecten: 1e Diaconie; 2e College kerkrentmeesters;

 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

Zondag 21 juli 10.00 uur: ds. E. Barendregt, Dinteloord.

 Collectes: 1e Schuldhulpmaatje; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 28 juli 10.00 uur: mw. ds. C. Biemond.

  Collectes: 1e Ned. Bijbelgenootschap; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag 4 augustus 10.00 uur: dhr. M. Bonzio, Kampen.

  Collectes: 1e Benares Schoolfonds; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 11 augustus 10.00 uur: ds. L.C. Donkersloot, Ridderkerk.

  Collectes: 1e St. VPTZ West-Brabant; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 4 augustus na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 14 juli gaat voor ds. L. C. v. d. Eijk uit Papendrecht, op 21 juli ds. E. Barendregt uit Dinteloord. Op 28 juli hoop ik zelf weer voor te gaan, op 4 augustus komt de heer M. Bonzio uit Kampen naar Steenbergen en op 11 augustus gaat ds. L. C. Donkersloot uit Ridderkerk voor. Zo ziet u maar weer, ook in de zomer draait de kerk door, voor u misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Gezegende diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Wie te maken heeft met ziekte of zorgen wensen we sterkte en Gods nabijheid toe.

Startzondag:

Nog best wel ver weg maar toch wil ik u al attent maken op de komende startzondag, zondag 15 september. We hopen dan na de kerkdienst Fort Sabina bij Heijningen te gaan bezoeken. Nadere info volgt.

Afwezigheid:

Tot en met 21 juli ben ik afwezig i.v.m. vakantie, daarna hoop ik wat extra tijd te hebben voor bezoeken. Dus, wilt u mij een keer spreken, neem dan contact op tel. 0164-858514 of via de mail cbiemond@ziggo.nl

In verband met mijn vakantie schrijf ik deze kopij al op 25 juni, een zeer warme dag. Op de radio hoor ik dat mensen extra pauzes moeten nemen en zoveel als mogelijk koele ruimten moeten opzoeken. Kerken worden genoemd als plaatsen om even tot rust te komen. ‘Ze zijn gratis toegankelijk’ zegt de reporter ‘en de serene sfeer geeft je nieuwe energie’. Mooi, denk ik dan, dat de kerk nog altijd wordt genoemd als een plaats waar je naar toe kunt om op adem te komen.

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 14 juli:

1ste collecte is bestemd voor de Diaconie.

De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn begrijpelijkerwijs gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken. De diaconie voldoet daarmee aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 21 juli:

1ste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.

Schuldhulpmaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 28 juli:

1ste collecte is bestemd voor Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 4 augustus:

1ste collecte is bestemd voor Benares Schoolfonds.

Stichting Benares Schoolfonds maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi, India, en sinds enkele jaren ook in de stad Jaipur. De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens. Onderwijs kost geld, soms veel geld. Zonder hulp blijft scholing buiten bereik van de allerarmsten.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

De Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Zondag 11 augustus:

1ste collecte is bestemd voor Stichting VPTZ West Brabant.

VPTZ  West-Brabant & Tholen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen. Wanneer u zelf of uw dierbare tehoren heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit de laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

De Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VAN DE KINDERNEVENDIENST

 Een aantal weken geleden, zondag 26 mei, hebben wij de kinderen met ouders / verzorgers en leiding van de Brabantse Wal gemeenten “op de koffie” gehad. De opzet van dergelijke bezoek is, om elkaars kerk te leren kennen en mee te doen met andermans kindernevendienst. Wij waren blij verrast met zoveel gasten en hebben het erg leuk gevonden. Zelf hebben we onze eigen kerk ook nog beter leren kennen door middel van de speurtocht door de kerk. Als afsluiting natuurlijk de soep en het bekende broodje “knak”.

Zondag 30 juni hebben wij de laatste keer kindernevendienst gehad voor dit seizoen. Tijdens de vakantie is er geen kindernevendienst. Achter in de kerk liggen kleine werkboekjes voor de kinderen die ze tijdens de dienst mogen gebruiken en daarna mee naar huis mogen nemen.

Na de vakantie hopen wij zondag 18 augustus iedereen weer terug te zien en is er gelijk een speciale kindernevendienst.

In deze dienst zwaaien we Tom van den Berg uit omdat hij komend schooljaar naar het  voortgezet onderwijs zal gaan.

Maar eerst wensen wij iedereen een fijne vakantie toe.

Hartelijke groetjes,

Hannelie, Conny en Fia

BEDANKT

Lieve allemaal, U allen hartelijk dank voor de vele mooie kaarten en gerbera’s, die ik mocht ontvangen in het Bravisziekenhuis Roosendaal en thuis. Het deed me goed en het gaat weer goed.
Hartelijke groeten,

Jan…… van Hanny

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 15 augustus  verschijnt, inleveren voor 9 augustus a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>