Samenvatting Rond de Kerken nr. 59

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 18 augustus 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Collecten: 1e KIKA; 2e College kerkrentmeesters;

 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

*Zondag 25 augustus 10.00 uur: ds. F.C. De Ronde, Fijnaart.

 Maaltijd van de Heer.

 Collectes: 1e Bloemenfonds; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 1 september na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Bij de diensten:

Op zondag 18 augustus neemt de kindernevendienst afscheid van Tom van de Berg die naar de Middelbare School gaat. We staan dan stil bij Lucas 10 en vragen ons af hoe de wereld aan ons kan zien dat we christenen zijn. Op zondag 25 augustus gaat voor ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart en wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.

Gemeenteleven:

De afgelopen tijd zijn er verschillende gemeenteleden geconfronteerd met ziekte of tegenslag. Ik noem de naam van mevr. Verhagen-Koomans v.d. Dries, die een ernstige val maakte en daarbij haar been brak. Opnieuw een grote tegenslag. We wensen haar en allen die geconfronteerd zijn met de kwetsbaarheid van de gezondheid sterkte en Gods nabijheid toe.

Startzondag:

Op 15 september vieren we het begin van het kerkelijk winterseizoen. Na de dienst gaan we met elkaar naar Fort Sabina in Willemstad. Daar drinken we koffie/ thee/ fris met gebak en krijgen weeen rondleiding. Nadere informatie volgt nog, maar reserveer de datum alvast in uw agenda.

Vorming en Toerusting:

Dilemma doolhof 2-9-2019. In opmars naar de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2020 is er in Bergen op Zoom een doolhof gebouwd. Dit Dilemma Doolhof draait om ervaringen die levens voorgoed hebben veranderd en heeft als doel mensen van nu te raken en bewust te maken van de dilemma’s waar mensen voor kunnen komen te staan. De verhaallijnen in het Dilemma Doolhof, geschreven door theatermaker en scriptschrijver Patrick Feijen, zijn geïnspireerd op keuzes uit persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen.

De keuze die bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken, bepaalt het vervolg van het verhaal en daarmee de weg door het doolhof.

Het doolhof ligt tussen het Canadese en Britse ereveld in. Hier liggen meer dan 2000 militairen begraven, waarvan de meesten omgekomen zijn bij de Slag om de Schelde in het najaar van 1944. Deze slag was een van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog en essentieel voor de bevrijding van Noord-Brabant en Nederland.

We verzamelen op 2 september om 19.00 uur bij de militaire erevelden aan de Ruytershoveweg 1 in Bergen op Zoom. Na afloop praten we na bij mij thuis: Heimolen 74b Bergen op Zoom. Opgave noodzakelijk en wel voor 30 augustus 2019 bij mij, per mail: cbiemond@ziggo.nl of 0164-858514. Of bij Tiny Reink: e.reink@ziggo.nl of bij avanderlely@ziggo.nl. Geeft u bij opgave door of er nog mensen met u mee kunnen rijden of dat u zelf graag mee wilt rijden.

Gift:

Op huisbezoek mocht ik een gift ontvangen van € 50,- voor het pastoraat in onze gemeente, heel veel dank.

Ten slotte: een hartelijke groet,                                     ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De kerkrentmeesters ontvingen een gift van 50,00 euro bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Heel hartelijk dank hiervoor.

                                                                                  De kerkrentmeesters

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 18 augustus:

1ste collecte is bestemd voor KIKA.

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

De Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Zondag 25 augustus:

1ste collecte is bestemd voor Bloemenfonds.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

De Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

                                                              Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 29 augustus  verschijnt, inleveren voor 23 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                       Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>