Samenvatting Rond de kerken nr. 60

STEENBERGEN

HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 1 september 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Collecten: 1e Plusbus; 2e College kerkrentmeesters;

 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

Zondag 8 september 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen, Zandhoven (B).

 Collectes: 1e Jeugdwerk Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 1 september na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op zondag 1 september hoop ik zelf voor te gaan en gaat het over gastvrijheid n.a.v. Lucas 14: 1-14. De zondag erna, 8 september gaat voor ds. Mevr. T. Veldhuizen uit Zandhoven, u wel bekend.

Gemeenteleven:

Op moment van dit schrijven zijn er voor zover bekend geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Mevr. Verhagen-Koomans vd Dries is inmiddels geopereerd aan haar been en moet de komende tijd in het gips doorbrengen. We hopen met haar dat de breuken zullen herstellen en zij weer wat meer uit de voeten kan. We wensen haar en hen die behandelingen ondergaan of te maken hebben met afnemende krachten Gods nabijheid toe.

Gelukwensen:

We feliciteren dhr. en mevr. Gerard en Ineke Breure-Breure van harte met hun 50-jarig huwelijksjubileum op 29 augustus aanstaande. ‘Heel bijzonder om zo lang samen te zijn’ zoals ze zelf zeggen en reden tot dankbaarheid. We wensen hen een hele mooie dag en hopen dat er nog goede jaren mogen volgen.

Een hartelijke gelukwens is er ook voor dhr. en mevr. Kees en Annie de Vries-Otte, die op 10 september mogen gedenken dat het 60 jaar geleden is dat zij elkaar het ja-woord gaven. Zij zijn op deze dag nog in Italië maar willen op 10 november aanstaande hun huwelijksjubileum vieren te beginnen met een dankdienst in onze kerk.

Vorming en Toerusting:

Hieronder alvast een deel van het programma van de commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente voor het seizoen 2019-2020

Bezoek Dilemma doolhof op 2-9- 2019.

In opmars naar de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2020 is er in Bergen op Zoom een doolhof gebouwd. Dit zgn. Dilemma Doolhof draait om ervaringen die levens voorgoed hebben veranderd en heeft als doel mensen van nu te raken en bewust te maken van de dilemma’s waar mensen voor kunnen komen te staan. De verhaallijnen in het Dilemma Doolhof, geschreven door theatermaker en scriptschrijver Patrick Feijen, zijn geïnspireerd op keuzes uit persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen. De keuze die bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken, bepaalt het vervolg van het verhaal en daarmee de weg door het doolhof.

Het doolhof ligt tussen het Canadese en Britse ereveld in. Hier liggen meer dan 2000 militairen begraven, waarvan de meesten omgekomen zijn bij de Slag om de Schelde in het najaar van 1944. Deze slag was een van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog en essentieel voor de bevrijding van Noord-Brabant en Nederland.

We verzamelen op 2 september om 19.00 uur bij de militaire erevelden aan de Ruytershoveweg 1 in Bergen op Zoom. Na afloop praten we na bij mij thuis: Heimolen 74b Bergen op Zoom. Opgave noodzakelijk en wel voor 30 augustus 2019 bij mij, per mail: cbiemond@ziggo.nl of 0164-858514. Of bij Tiny Reink: e.reink@ziggo.nl of bij avanderlely@ziggo.nl. Geeft u bij opgave door of er nog mensen met u mee kunnen rijden of dat u zelf graag mee wilt rijden.

Gespreksgroep:

Eindelijk thuis, gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Henri Nouwen ISBN : 9789020999792 In ‘Eindelijk thuis’ beschrijft de RK priester Henri Nouwen in een kritisch zelfonderzoek zijn onrust, twijfel en worsteling met het leven. Dat doet hij aan de hand van Rembrandts schilderij ‘De verloren zoon’ waarbij de schrijver steeds een ander perspectief kiest. Nu eens ziet hij de verloren zoon in zichzelf, dan weer de zoon die – in een hoek van het schilderij – thuisbleef en tot slot spiegelt hij zichzelf aan de vaderfiguur.

Wanneer: maandag 7 oktober 2019 , maandag 4 november 2019 , maandag 2 december 2019 , maandag 13 januari 2020 en maandag 10 februari 2020. Aanvang 19.30 uur. Opgave noodzakelijk voor 1 oktober 2019 bij ds. CorryBiemond cbiemond@ziggo.nl of 0164 858514 minimum aantal deelnemers 8. Nb. U dient zelf het boek aan te schaffen!

Contextueel Bijbellezen 11 november 2019

Waar gaat de Bijbeltekst over en welke betekenis heeft die in ons leven? Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij we allereerst stilstaan bij een actueel onderwerp in onze eigen situatie. Daarna openen we de Bijbel om de realiteit te toetsen aan een Bijbelverhaal. Samen gaan we op zoek naar wat God ons te zeggen heeft. Geholpen door vragen en het gesprek met elkaar komt de tekst vaak op een nieuwe manier tot leven. De groep die vorig jaar heeft meegedaan was zeer enthousiast. Het samen Bijbellezen verbindt en inspireert. Wanneer: 11-11- 2019 om 19.30 uur.

Waar: in de consistorie van de kerk

Opgeven bij ds. Corry Biemond vòòr 7-11- 2019.

Minimum aantal deelnemers 5.

Ten slotte:

Wilt u mij eens spreken? Aarzel dan niet contact op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt! En natuurlijk ben ik graag op de hoogte van het wel en wee in de gemeente.

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Boekenmarkt van de Protestantse kerk Steenbergen

Tijdens de jaarmarkt op 6, 7 en 8 september zijn wij  zoals gebruikelijk weer te vinden in de Klaverstraat in Steenbergen

Er is weer een ruim aanbod van prachtige boeken,  zoals kinderboeken, romans, geschiedenis-, cultuur-, sport- en  hobbyboeken. Er zijn ook nog CD`s en LP`s te koop.

Wij hopen op mooi weer en veel mensen bij onze kraam, het is niet alleen de verkoop maar ook een plek om elkaar weer eens te ontmoeten.

Wij staan alle dagen voor u klaar  zodat u voor enkele euro`s de winter weer doorkomt met mooie boeken.

Wij danken alle gevers van boeken dit jaar ook weer hartelijk voor hun medewerking.

                                                                                          Piet Vogelaar

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 1 september:

1ste collecte is bestemd voor de Plusbus.

De Plusbus biedt aangepast vervoer, van deur tot deur, voor ouderen of mensen met een (tijdelijke) beperking in Steenbergen. Hierdoor vervullen zij een belangrijke rol in het bereikbaar maken van activiteiten en het sociale netwerk van ouderen in de kernen van Steenbergen.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 8 september:

1ste collecte is bestemd voor Jeugdwerk Steenbergen

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

                                                             Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

15 SEPTEMBER STARTZONDAG

Zoals al eerder vermeld is de startzondag dit jaar op 15 september. Het landelijke thema is deze keer: “Een goed verhaal”. In de dienst hopen we een goed verhaal te horen maar daarna is het plan een uitstapje te maken naar fort Sabina.

Fort Sabina is een kustverdedigingswerk aan het Hollandsdiep, dat gebouwd werd in 1811 in opdracht van Napoleon. Het ligt in de Sabina Henrica polder tussen Dinteloord en Willemstad. Mensen die het fort ooit bezocht hebben zijn vaak verbaasd dat er in deze omgeving zo’n mooi, groot en goedonderhouden fort te bezichtigen is!

Bent u ook nieuwsgierig naar het fort en het goede verhaal dat de gids ons ongetwijfeld te vertellen heeft, geef u dan op om mee te gaan.

We vertrekken gelijk na kerktijd en worden daar ontvangen met koffie en appelgebak. Daarna volgt de rondleiding. Na de rondleiding bent u vrij om nog even te blijven om na te praten of om weer terug naar huis te gaan. Opgeven voor 10 september via de mail bij Tiny Reink: e.reink@ziggo.nl .Bij opgave graag vermelden of u mee wilt rijden of dat u zelf wilt rijden en eventueel nog mensen mee kunt nemen. We willen zoveel mogelijk carpoolen.

We hopen op een grote groep deelnemers zodat we het nieuwe seizoen samen met een goed verhaal kunnen starten.

                                                                                                Tiny Reink

Update vanuit het Groningse land

Lieve mensen in Steenbergen,

We zijn helemaal overdonderd door zoveel lieve mailtjes, what’s app-jes en kaarten uit Steenbergen, dat we jullie allemaal even via het kerkblad heel erg willen bedanken daarvoor! Het nieuws heeft snel de ronde gedaan, heel fijn dat we toch nog bij elkaar betrokken blijven!!

Het is natuurlijk ook niet niks, in één week een klein meiske en een klein mannetje rijker, wat een bijzonder gevoel en wat een dankbaarheid voor zo’n groot cadeau!

Het gaat goed met Tieme en Merel, het zijn natuurlijk de twee mooiste kindjes van de hele wereld 😉 Met onze meisjes gaat het ondertussen ook weer goed en de twee kersverse papa’s laten een zorgzaamheid, liefde en zowaar grote handigheid zien in de verzorging van mama’s en kindjes! Je eigen kinderen zo zien is heel bijzonder en erg ontroerend!

We zijn heel erg blij en de auto weet al bijna op de automatische piloot Utrecht en Nieuwegein te vinden!!

Bedankt allemaal, een lieve, warme groet uit het Groningse,

                                                                                           Anne & Géke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 12 sepember  verschijnt, inleveren voor 6 september a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                       Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>