Samenvatting Rond de Kerken nr. 61

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 15 september 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1e Zendingswerk; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag 22 september 10.00 uur: ds. G. van Driesten, Streefkerk.

Collectes: 1e Vredeswerk; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 29 september 10.00 uur:dhr. C.v.d. Voorde, Ridderkerk.

Collectes: 1e Vluchtelingenwerk Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwinkel

Zondag 6 oktober na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op zondag 15 september is het Startzondag. Thema: “een goed verhaal”.
In de dienst luisteren we naar een van de meest populaire verhalen uit het Oude Testament, namelijk het gevecht van David tegen de reus Goliat. I Samuel 17: 31-58. Na afloop gaan we naar Fort Sabina bij Willemstad.

Op 22 september is ds. van Driesten uit Streefkerk onze voorganger en op 29 september de heer v.d. Voorde uit Ridderkerk.

Gemeenteleven:

Er zijn geen ziekenhuisopnamen vanuit de gemeente te melden. We wensen sterkte en geduld aan allen die zorgen hebben om de gezondheid van zichzelf of van wie hen lief is.

Gelukwensen:

We feliciteren Marjan Minderhoud en Henk Sips met hun huwelijk op vrijdag 20 september aanstaande. Om 13.15 uur begint de dienst waarin ze Gods Zegen over hun verbintenis willen vragen. We wensen hen een mooie toekomst toe!

Vorming en Toerusting:

Met 18 mensen hebben we op 2 september jl. het dilemma doolhof in Bergen op Zoom bezocht. In het nagesprek kwamen herinneringen (van toen nog piepjonge) gemeenteleden aan de oorlog ter sprake, en hoorden we van de impact van de gebeurtenissen op het leven van hun ouders. Maar ook over de situatie van de vluchtelingen in onze tijd en de dilemma’s waarvoor wij ons gesteld zien, werd levendig van gedachten gewisseld. Al met al een boeiende avond met een ‘goed verhaal’.

U kunt zich nog aanmelden voor de Gespreksgroep: Eindelijk thuis, gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Henri Nouwen In ‘Eindelijk thuis’ beschrijft de RK priester Henri Nouwen in een kritisch zelfonderzoek zijn onrust, twijfel en worsteling met het leven. Dat doet hij aan de hand van Rembrandts schilderij ‘De verloren zoon’ waarbij de schrijver steeds een ander perspectief kiest. Nu eens ziet hij de verloren zoon in zichzelf, dan weer de zoon die – in een hoek van het schilderij – thuisbleef en tot slot spiegelt hij zichzelf aan de vaderfiguur. Wanneer: maandag 7 oktober 2019, maandag 4 november 2019, maandag 2 december 2019, maandag 13 januari 2020 en maandag 10 februari 2020. Aanvang 19.30 uur. Opgave noodzakelijk voor 1 oktober 2019 bij ds. Corry Biemond cbiemond@ziggo.nl of 0164 858514 minimum aantal deelnemers 8.

Ten slotte: een hartelijke groet,

                                                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 15 september:

1ste collecte is bestemd voor Zendingswerk van Kerk in Aktie.

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen, treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijfte beginnen, en biedentraumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 22 september:

1ste collecte is bestemd voor Vredeswerk.

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid.

Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

2e collecte komt ten goede van het werk van de Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 29 september:

1ste collecte is bestemd voor Vluchtelingenwerk Steenbergen.

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Steenbergen. Ze begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

                                                             Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor  twee weken zal gelden en op  3 oktober a.s.  verschijnt, inleveren voor  25 september a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

                                                     Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>