Samenvatting Rond de Kerken nr. 62

STEENBERGENHERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 6 oktober 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Viering Maaltijd van de Heer.

 Collecten: 1e Kerk en Israël; 2e College kerkrentmeesters;

 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

*Zondag 13 oktober 10.00 uur: dhr. H. Klink, Ouddorp.

 Collectes: 1e Werelddiaconaat (ZWO); 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 3 november na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op zondag 6 oktober is het Israelzondag en vieren we de Maaltijd van de Heer. We lezen verder over David en horen hoe hij het leven van zijn tegenstander spaart. Is dat genade? (I Samuel 24: 1-23). Op 13 oktober hoop ds. Smink voor te gaan. Gezegende diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Mevr. M. Zuidweg is opgenomen in het ziekenhuis. Ze hoopt weer thuis te zijn als u dit leest. Mevr. A. J. Keizer-Ardon was eveneens in het ziekenhuis maar is inmiddels voor verder herstel in het Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg  in Bergen op Zoom opgenomen.

Winterwerk:

Na een geslaagde startzondag waarop we Fort Sabina in Willemstad hebben bezocht komt het winterwerk op gang. Op 7 oktober is de eerste bijeenkomst rond het boek de Verloren Zoon van Henri Nouwen. Er zijn voldoende aanmeldingen en we hopen weer op mooie gesprekken. Voor Contextueel Bijbellezen op 11 november as. kunt u zich nog bij mij aanmelden.

Afwezigheid:

Van 13 t/m 27 oktober ben ik afwezig in verband met vakantie. Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met onze scriba, mevr.Conny Bom.

Ten slotte:

Wilt u mij eens spreken? Aarzel dan niet contact op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt! En natuurlijk ben ik graag op de hoogte van het wel en wee in de gemeente.

Een hartelijke groet,

                                                                                   ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Boekenmarkt

Ondanks de soms felle buien tijdens de jaarmarkt, heeft de boekenmarkt dit jaar toch nog 1860,00 euro opgebracht.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die, op welke manier dan ook, hebben meegeholpen tijdens de jaarmarkt.

Zeker ook dank aan Piet en Gerda Verkouter voor de gastvrijheid en beschikbaar stellen van de ruimte om alles op te slaan.

Ook goed nieuws kunnen we melden;  Dhr. Will Traets  komt ons versterken als koster in onze gemeente.

Will, bedankt dat je deze taak op je wilt nemen en succes.

Als u dit leest is intussen het straatwerk rond de kerk en op de begraafplaats onderhanden genomen, zodat alles er weer mooi en strak bij ligt, met dank aan de aannemer.

                                                                                             Piet Vogelaar

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 6 oktober:

1ste collecte is bestemd voor: Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. In 2019 ondersteunen ze samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 13 oktober:

1ste collecte is bestemd voor: Werelddiaconaat (ZWO).

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in

In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn ze een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden ze in totaal 180 jongeren op.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

                                                             Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor  twee weken zal gelden en op  17 oktober a.s.  verschijnt, inleveren voor  11 oktober               a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                       Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>