Samenvatting Rond de kerken nr. 63

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 20 oktober 10.00 uur: ds. L.C. Van der Eijk, Zwijndrecht.

Collecten: 1e Noah’s Ark; 2e College  kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 27 oktober 10.00 uur: ds. F.C. De Ronde, Fijnaart.

Collectes: 1e Zonnebloem, afd. Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 3 november na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 20 en 27 oktober zijn er gastpredikanten, resp. ds. L. C. van der Eijk uit Zwijndrecht en ds. F. C. de Ronde uit Fijnaart.

Gemeenteleven:

Mevr. A. J. Keizer-Ardon is als u dit leest weer thuis. We wensen haar een voorspoedig verder herstel. En Gods troostende nabijheid voor een ieder die het moeilijk heeft.

Winterwerk:

De gespreksgroep rond het boek de Verloren Zoon van Henri Nouwen is voor de eerste keer bijeengekomen. Het beloven mooie avonden te worden. Voor Contextueel Bijbellezen op 11 november a.s. zijn nog niet voldoende aanmeldingen. Ik hoop dat nog enkele belangstellenden zich melden want het zou jammer zijn als deze niet door kan gaan.

Wat is Contextueel Bijbellezen?

Het is een manier van de Bijbel lezen die uitgaat van een vraag of een probleem dat ons bezighoudt. We zoeken er een Bijbeltekst bij die daar iets over te zeggen kan hebben en die tekst gaan we met elkaar bestuderen. Geholpen door vragen en het onderlinge gesprek komt de tekst vaak op een nieuwe manier tot leven en wijst ons een richting om om te gaan met onze problemen. De groep die vorig jaar heeft meegedaan was zeer enthousiast. Het samen Bijbellezen verbindt en inspireert. Wanneer: 11-11 2019 om 19.30 uur in de consistorie van de kerk Opgeven bij ds. Corry Biemond vòòr 7-11 2019. cbiemond@ziggo.nl of 0164 858514 min. aantal deelnemers 5.

Afwezigheid:

Tot en met 27 oktober ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met onze scriba mevr. C. Bom of met een van de ouderlingen.

Ten slotte:

Wilt u mij eens spreken? Aarzel dan niet contact op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt! En natuurlijk ben ik graag op de hoogte van het wel en wee in de gemeente.

Een hartelijke groet,
ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 20 oktober:

1ste collecte is bestemd voor: Noah’s Ark.

Noah’s Ark is een Christelijke organisatie en biedt een thuis voor meer dan 170 weggegooide, achtergelaten en mishandelde kinderen in Uganda. Meer dan 200 kinderen uit de armste families krijgen gratis onderwijs, de kliniek biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 27 oktober:

1ste collecte is bestemd voor: De Zonnebloem afd. Steenbergen.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. Ze brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat hun betreft nooit een belemmering te zijn. Ze willen dat iedereen volop van het leven kan genieten, dit gebeurt met alleen maar vrijwilligers.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,
Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor  twee weken zal gelden en op  31 oktober a.s.  verschijnt, inleveren voor  25 oktober a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>