Samenvatting Rond de Kerken nr. 64

 

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 3 november 10.00 uur: dhr. v.d. Meer, Rotterdam.

  Collecten: 1e Najaarszending; 2e College  kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

*Zondag 10 november 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Collectes: 1e Diaconie; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 3 november en zondag 1 december na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten :

Op 3 november gaat voor de heer v.d. Meer uit Rotterdam

10 november is er een bijzondere dienst in onze kerk want de kindernevendiensten van de kerken op de Brabantse Wal komen bij ons op bezoek. Ook in deze dienst willen Kees en Annie de Vries God danken dat zij deze zomer 60 jaar getrouwd waren. We hopen op een feestelijke dienst rond het verhaal van de bruiloft te Kana [Johannes 2].

Ten slotte:

Wilt u mij eens spreken? Aarzel dan niet contact op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt! En natuurlijk ben ik graag op de hoogte van het wel en wee in de gemeente, cbiemond@ziggo.nl of tel. 0164 858514.

Een hartelijke groet,

                                                                                      ds. Corry Biemond

VAN DE OUDERLINGEN

Wij willen nogmaals uw aandacht vragen voor de avond Contextueel Bijbellezen. In de kerkenraadskamer op 11-11 om 19.30 uur. Tot 7 november kunt u zich nog opgeven bij ds. C. Biemond, cbiemond@ziggo.nl of tel. 0164 858514.  Dit is een manier van lezen waarbij we stilstaan bij een actueel onderwerp in onze eigen situatie. De Bijbel wordt geopend  om samen op zoek te gaan naar wat God ons te zeggen heeft .Zo kan door vragen en gesprek  een tekst op een nieuwe manier tot leven komen.

Gemeenteleven:

Mevrouw Marianne Zuidweg is dankbaar dat zij na enkele ziekenhuis opnames weer thuis mocht komen. Zij hoopt op een verder herstel , zodat zij haar (vele]) taken weer kan verrichten.

Mevrouw Henriette Urbanus is voor revalidatie opgenomen in het revalidatie centrum REVANT, ‘s-Gravenpolderseweg 114 a,  4462 RA Goes. Kamer 16. Een kaartje ter bemoediging wordt zeker op prijs gesteld. Voor haar en voor hen die zorg nodig hebben bidden wij om kracht, moed en hoop op genezing.

Op 31 oktober bevestigde Maarten Luther op papier zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg. Hij was er zeker van dat dit de nodige aandacht zou trekken. Elk jaar op 31 oktober wordt er door velen terug gedacht aan deze gebeurtenis in 1517.

Wij weten allen wat een veranderingen dit teweeg heeft gebracht.

Van Maarten Luther dit mooie avondgebed :

Liedboek 202

Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag.
Aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en angst.
De nacht van twijfel en aanvechting.
De nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid . Amen.

Hartelijke groet van de ouderlingen,

                        Gerda,Tiny en Hanny

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 3 november:

1ste collecte is bestemd voor: Najaarszending.

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 10 november:

1ste collecte is bestemd voor: De Diaconie.

De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn begrijpelijkerwijs gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken. De diaconie voldoet daarmee aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Actie Schoenendoos:

We zijn weer volop bezig met de schoenendozen. Er zijn al gevulde dozen binnen gekomen en ook spulletjes (geen vloeibare artikelen !!) en geld. Verder zijn we druk bezig met de kinderen om lege dozen te versieren. De uiterlijke inleverdatum is zondag 10 november.

Gezinsdienst:

Zondag 10 november is er bij ons in de kerk weer een gezinsdienst, waarbij alle kinderen met hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden van de gemeenten van de Brabantse Wal en AJP zijn uitgenodigd. Het thema van de dienst is “Welkom op ons bruiloftsfeest”. We hopen er met elkaar een feestelijke dienst van te maken en zouden het erg leuk vinden een heleboel “bruiloftsgasten” te mogen ontvangen.

Iedereen is van harte welkom!

Conny, Hannelie en Fia

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor  twee weken zal gelden en op 14 november a.s.  verschijnt, inleveren voor  8 november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

 Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *