Samenvatting Rond de Kerken nr. 66

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 1 december 10.00 uur: ds. G. van Driesten, Streefkerk.

  Collecten: 1e Adventscollecte plusbus Steenbergen; 2e College   

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

Zondag 8 december 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Maaltijd van de Heer.

 Collectes: 1e Adventscollecte plusbus Steenbergen; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag 15 december 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen, Zandhove B

  Collectes: 1e Adventscollecte plusbus Steenbergen; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 1 december na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur staat er koffie of thee voor u klaar.

Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

Behalve op woensdag 18 december  dan is de viering van het seniorenkerstfeest.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 1 december begint de Adventsperiode, de kindernevendienst volgt een eigen versie van het project van Kind op Zondag met als thema: Geef Licht. De verhalen van de profeet Micha staan centraal. Voorganger deze zondag is ds. G. Van Driesten. Op 8 december vieren we de Maaltijd van de Heer en hoop ik zelf voor te gaan. Weet u allen genodigd. Op 15 december is mevr. ds. T. Veldhuizen de voorganger. Op woensdag 18 vieren we voor de senioren uit onze gemeente het kerstfeest met een korte viering waarna we met elkaar lunchen.

Gemeenteleven:

Mevr. Henny Parel werd aangereden met de fiets en heeft daar behoorlijk wat verwondingen aan over gehouden. We wensen haar sterkte en geduld met het herstel. Ook anderen die te maken hebben met ziekte en zorgen wensen we kracht toe. Dat u zich gedragen mag weten door God en een gemeente die voor u bidt en naar elkaar omziet.

Gelukwensen:

We feliciteren de fam Parel-Borst met hun 40 jarig huwelijksfeest op

21-12- 2019. Het plan was een mooie reis te maken, maar gezien het ongeluk van mevr. Parel is het nog niet duidelijk of dit nu doorgang kan vinden. Hoe dan ook wensen we u een mooie dag en Gods Zegen voor de toekomst.

Boekbespreking:

De Trooster, Esther Gerritsen. Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. Gaandeweg ontstaat er een bijzondere verstandhouding tussen Jacob en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Dit stelt Jacob voor allerlei dilemma’s. Dit boek door lezers van Trouw gekozen als beste boek van 2018 geeft stof tot nadenken. Wanneer: Maandag 20-1-2020, maandag 3-2- 2020 en maandag 17-2- 2010. Vergeet u zich niet op te geven voor 10 januari 2020 bij cbiemond@ziggo.nl tel 0164-858514. Minimum aantal deelnemers 5 Nb. U moet zelf het boek aanschaffen! ISBN 9789044541717

‘Engelenpost’

Als u dit leest is het engelenpostproject weer van start gegaan. Er hebben zich genoeg gemeenteleden aangemeld om in de Adventsperiode anoniem een kaartje te sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Heel veel dank, zo dragen velen bij aan het ‘omzien naar elkaar’ binnen de gemeente.

Ten slotte:

Advent is leven van het donker naar het licht.

Dat we dat ook dit jaar mogen ervaren in de vieringen en in ons eigen leven!

Een hartelijke groet,                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 1, 8 en 15 december:

De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur, voor ouderen of mensen met een (tijdelijke) beperking In Steenbergen.  Hierdoor vervullen zij een belangrijke rol in het bereikbaar maken van activiteiten en in het sociale netwerk van ouderen in de kernen van Steenbergen. De 150-200 regelmatige gebruikers blijven hierdoor sociaal actief én betrokken; voor zo’n 80 frequente gebruikers is het vervoer een essentieel middel in hun sociaal leven.

Op alledrie de zondagen is de 2de collecte bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,                              Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Aktie Schoenendoos

Ook dit jaar hebben we de aktie weer met een heel mooi resultaat kunnen afsluiten: 31 dozen en 186 euro !!

Iedereen heel hartelijk bedankt die hieraan heeft meegedaan, in welke vorm dan ook !!

We willen ook de andere gemeenten van de Brabantse Wal bedanken voor hun bijdrage. Tijdens de gezinsdienst brachten zij ook nog spullen, geld en mooi versierde en gevulde dozen mee.

Zo kunnen we, ondanks de kleine gemeenten, toch een mooi gezamenlijk resultaat neerzetten.

Het blijkt dat de aktie nog steeds jong en oud in beweging brengt en daarom hopen we ook weer volgend jaar hieraan mee te zullen doen.

Adventsproject

Zondag 1 december start de adventsperiode en we zullen dan het project “Geef licht” volgen.

We lezen in deze periode uit het Bijbelboek Micha. Hij was een profeet die de mensen in Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten de mensen wel wat voor doen.

Wij gaan met de kinderen aan de slag door te kijken wat wij kunnen doen, om het licht te laten worden om ons heen. Hopelijk zien we jullie in deze adventsperiode en gaan we zo met elkaar op weg naar kerst.

                                                                                              Conny, Hannelie en Fia

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 19 december a.s.  verschijnt, inleveren voor 13 december               a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *