Samenvatting Rond de Kerken jrg. 47 nr.9

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 9 februari 10.00 uur: dhr. M. van der Meer, Rotterdam.

 Collectes: 1e Catachese Educatie; 2e College kerkrentmeesters:

 3e Onderhoudsfonds.                                                                       

Zondag 16 februari 10.00 uur: dhr. W. Wiersema, Sliedrecht.

 Collectes: 1e Bartimeus; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 1 maart na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DE OUDERLINGEN

Bij de diensten:

Op 9 februari gaat voor dhr. M. van der Meer uit Rotterdam. 16 februari hoopt dhr. W. Wiersema uit Sliedrecht onze voorganger te zijn.

De Oecumenische dienst in het kader van de week van Gebed voor de eenheid in de Gummariskerk heeft een ieder als positief ervaren. Wij moeten dan ook roeien met de riemen die we in Steenbergen hebben. Dat werd 26 januari gesymboliseerd d.m.v. een roeispaan waar dhr. Jan Warnar voor heeft gezorgd.  Nogmaals heel hartelijk dank voor al het gesjouw op het droge met de roeispaan! Daar werden de gebedsintenties aan bevestigd. De kernwoorden  VERZOENING, VERLICHTING, HOOP, VERTROUWEN, KRACHT,GASTVRIJHEID, BEKERING, VRIJGEVIGHEID. Laten wij proberen met al onze mogelijkheden en onmogelijkheden daar handen en voeten aan te geven, door gezamenlijk op te trekken in die Ene Naam, Jezus Christus, onze Here.

Gemeenteleven:

Op dit moment zijn bij ons geen ziekenhuis opnames bekend. Wel zijn we met Ds. Biemond en haar gezin heel dankbaar dat zij thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zij staat nu voor een traject van revalidatie. Daarbij wensen wij haar veel sterkte toe, hoop, vertrouwen en kracht van Gods nabijheid op weg naar haar herstel.

Een kaartje als teken van meeleven zal zeker welkom zijn.

Wij bidden voor haar en voor allen die het moeilijk hebben door zorgen, ziekte, eenzaamheid en plotselinge veranderingen in een leef omstandigheid..

Onder Gods hoede zijn we wel geborgen.!

Hartelijke groet van de ouderlingen, 

Gerda ,Tiny en Hanny

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 9 februari:

De 1e collecte is bestemd voor Catachese Educatie.

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, diaken, scriba, ouderling, jeugdleider, predikant of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak. Het is niet alleen waardevol maar óók leuk om te blijven leren en verder te groeien in die rol. Met uw gift in deze collecte draagt u hieraan bij.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de

uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 16 februari:

De 1e collecte is bestemd voor Bartimeus.

Bartiméus wil er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is hun missie. Zij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Hanneke, Corine en Lieneke

VAN DE KINDERNEVENDIENST

De kindernevendienst heeft een anonieme gift gekregen van € 50,–.

Hartelijke dank hiervoor.

Leiding kindernevendienst,

Fia, Hannelie en Conny

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 20 februari a.s.  verschijnt, inleveren voor 14 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *