Samenvatting Rond de Kerken jrg. 47 nr.10

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 23 februari 10.00 uur: ds. E. Barendregt, Dinteloord.

 Collectes: 1e Binnenlands Diaconaat; 2e College kerkrentmeesters:

 3e Onderhoudsfonds.                                                                       

*Zondag 1 maart 10.00 uur: dhr. C. van de Voorde, Ridderkerk.

 Collectes: 1e 40-dagen collecte: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg;         

 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 1 maart na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. C. BIEMOND:

Als u dit leest is de operatie aan mijn rug bijna 4 weken geleden. Na een moeilijke eerste tijd gaat het langzaam maar zeker beter. Ik heb steeds minder pijn en inmiddels kan ik al weer wat langer zitten en lopen. Veel meer mag nog niet want eerst moeten de schroeven die in de wervels geplaatst zijn vastgroeien. Ik wil u heel hartelijk danken voor alle kaartjes en goede wensen die ik heb ontvangen. Fijn om zo te ervaren dat er zo wordt meegeleefd.

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE OUDERLINGEN

Bij de diensten:

Op 23 februari gaat voor ds. E. Barendregt uit Dinteloord en 1 maart hoopt dhr. C. van de Voorde uit Ridderkerk onze voorganger te zijn.

Gemeenteleven:

Fijn dat er een positief bericht komt van ds. Corry Biemond. Wij gunnen haar de tijd voor volledig herstel en dat zij zich kan concentreren op haar revalidatie.  Voor zover nu bekend is mevrouw Wilma Oostdijk opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Zij hoopt bij het verschijnen van Rond de Kerken weer thuis te zijn. Wij wensen haar en alle zieken en hen die wachten op uitslagen van onderzoeken veel sterkte toe.

Vleugje Vriendschap

Een kaart

Een bloem krijgen

Is een vleugje vriendschap

of hartelijkheid ontvangen

soms een beetje geluk

van alles wensen wij jullie veel toe

maar in de allereerste plaats

Van Harte Beterschap !

 door:  Ina Sipkes De Smit

Hartelijke groet van de ouderlingen,

Gerda, Tiny en Hanny

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 23 februari:

De 1e collecte is bestemd voor Binnenlands Diaconaat.

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de

uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 1 maart:

De 1e collecte is bestemd voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen (VPTZ).

We denken er niet graag aan, maar toch krijgen alle mensen er vroeg of laat mee te maken: iemand in de naaste omgeving wordt ernstig ziek en wil graag zo lang mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving blijven.

Om die wens te kunnen realiseren is de hulp van de thuiszorg en mantelzorgers een vereiste. Daarnaast zijn er in Steenbergen en omgeving ook VPTZ-vrijwilligers actief.

De missie van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West Brabant & Tholen (VPTZ) is: daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning te geven aan ieder in de laatste levensfase en diens naasten. De wensen van de cliënt vormen daarbij het uitgangspunt.

VPTZ-vrijwilligers ontlasten de mantelzorgers, zodat de zorg beter is vol te houden. De vrijwilligers zijn gemotiveerde en opgeleide mensen die weten hoe waardevol een luisterend oor of een helpende hand kan zijn.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Hanneke, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 5 maart a.s.  verschijnt, inleveren voor 28 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *