Samenvatting Rond de Kerken jrg. 47, nr.12

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Er zullen t/m 31 maart helaas geen kerkdiensten zijn i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 5 april na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DE OUDERLINGEN

Bij de diensten:

Het zal u allen inmiddels bekend zijn dat er t/m 31 maart helaas geen kerkdiensten zullen zijn i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus. Dit advies van de classispredikant volgen wij op. Dat houdt ook in dat de sobere maaltijd op 25 maart en aansluitend de film “Agent of Grace” over het leven van Diettrich Bonhoeffer ook niet door zal gaan. Wij hopen op uw begrip.

Gemeenteleven:

Voor zover wij weten zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Voor sommige gemeenteleden is het een donkere en moeilijke tijd, omdat zij voor zware behandelingen staan of wachten op uitslagen van onderzoeken. In gedachten en gebeden zijn we met hen verbonden, dat God hen op deze weg zal verlichten met  Zijn aanwezigheid

Laten wij proberen in kleine kring naar elkaar om te zien, nu wij als gemeente elkaar enkele weken niet zullen ontmoeten. Vertrouwen hebben op God onze Schepper.

Wij waren blij verrast dat ds. Corry Biemond 8 maart aanwezig kon zijn in de eredienst, hieronder volgt een bericht van haar.

Hartelijke groet van de ouderlingen, 

Gerda, Tiny en  Hanny

Van ds. Corry Biemond

Het is inmiddels al weer 7 weken geleden dat ik aan mijn rug geopereerd ben en ik kan u gelukkig melden dat het inmiddels steeds beter met me gaat. Ik ga dan ook weer voor een paar uur per dag aan het werk en hoop dat langzaam uit te bouwen. Dit betekent dat ik weer in diensten voor zal gaan en het crisispastoraat zal verzorgen. Aarzel niet om contact op te nemen, gaat het nog niet dan zoeken we een oplossing.

Ik heb alle belangstelling als heel bijzonder ervaren, elke dag waren er kaarten of telefoontjes, van u en uit Bruinisse, maar ook uit de andere gemeenten van de Brabantse Wal.

Zoveel aandacht en lieve woorden maken mij stil en verlegen. Dat samen met het resultaat van de operatie maakt dat ik me een gezegend mens voel.

Ik bedank de collegae van de Brabantse Wal die voor mij hebben waargenomen.

Hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

De aktie kerkbalans heeft het prachtige bedrag van 31.126,00 euro opgebracht.

Hierbij wil ik dank zeggen aan alle gevers en collectanten die al dit werk weer gedaan hebben. Het is toch voor de kerk de financiële basis waarmee we alles rond kunnen krijgen. In tijden dat we denken dat er achteruitgang is in de kerken, is het heel bijzonder dat we ook dit jaar weer verrast zijn door iedereen. Het geeft aan dat de saamhorigheid in onze gemeente goed is.

Namens de kerkrentmeesters,

Piet Vogelaar

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Omdat er op de zondagen 22 en 29 maart geen kerkdiensten zijn willen wij u vriendelijk verzoeken om het geld dat u had bestemd voor de collectes in de spaarpotjes te doen t.b.v. de 40-dagentijd collecte.

Namens de diaconie,

Christian, Hanneke, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 2 april a.s.  erschijnt, inleveren voor 27 maart a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *