Weekbrief Protestantse Kerk Steenbergen 2

page1image51293776


Klik hier om de brief in PDF formaat te bekijken. 

Heeft u voorbeden voor deze viering dan kunt u die tot en met de zaterdag voorafgaande aan de viering doorgeven liefst per mail: cbiemond@ziggo.nl of anders telefonisch 0164-858514.
Daar kunt u ook ziekte en andere pastorale zaken melden.
We blijven graag op de hoogte van uw wel en wee.

Intussen maken velen zich zorgen.
De gebeurtenissen volgen zich snel op en niemand durft te voorspellen wat ons verder nog te wachten staat.
Dat wij ook in deze dagen ons toevertrouwen aan God de Heer, moed putten uit zijn Woord.

Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede
En verhef uw aangezicht over ons en geef ons Licht.

Niet alleen

De landelijke kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl.
Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving, en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. Van harte aanbevolen. Informatie vindt u op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/biedtu-ook-coronahulp-meld-uw-diaconie-nu-aan-voor-nietalleen/

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de liturgie voor de viering van zondag 22 maart a.s. Namens het Moderamen van de protestantse Kerk Steenbergen,
ds. Corry Biemond
Bergen op Zoom 20 maart 2020

Liturgie van de viering van 22 maart:

Vanaf 9.50 uur klokgelui en Halleluja Welkom
Bemoediging
Koorzang: Zing voor Gods Licht Lezen Psalm 139: 1-12

Korte overweging

Orgelspel: Wie voor de goede God laat zorgen

Gebeden

Koorzang: Gezonden door de Heer

Zegen

Orgelspel: improvisatie over Saint Saëns

Het orgelspel in deze dienst zijn opnames van Adri Poortvliet in de Gereformeerde kerk van Puttershoek.

De gezongen liederen zijn van de CD: Iona Gloria.

Zing voor Gods licht

 1. Zing voor Gods licht
  dat de schepping nieuw kleurt
  in de morgen,
  opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken. Zon strelend zacht
  na een verkwikkende nacht,
  aarde leeft op als herboren.
 2. Zing voor Gods kracht
  die de ketenen breekt die ons binden, duister verdrijft
  wanneer wanhoop en angst
  ons verblinden.
  Wat ons beschaamt,
  mag in haar liefde bestaan.
  Zij zoekt ons teder te vinden.
 3. Zing voor Gods recht
  dat de machthebbers mores zal leren, arglist ontmaskert,
  uiteen jaagt wie trots paraderen. Recht, levend recht,
  dat onderdrukking beslecht
  en ons tot vrijheid doet keren.
 4. Zing voor de heiligen,
  zij gaan ons voor in geloven.
  Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
  Zij leven klaar;
  de nieuwe schepping is daar: mensen door Gods Geest bewogen

Gezonden door de Heer

Gezonden door de Heer, mijn handen zijn bereid

om hier op deze plaats te bouwen aan zijn rijk.

Gezonden door de Heer, mijn handen zijn bereid

om hier op deze plaats te bouwen aan zijn rijk.

Want niet door eng’len kracht komt uit dit aardse dal

een nieuwe wereld voort waar vrede heersen zal.

Op mij rust nu de taak om in gehoorzaamheid

uw wil te doen, o Heer, tot alles is bevrijd.

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *