Samenvatting Rond de Kerken jrg. 47, nr.13

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Er zullen tot 1 juni geen gewone kerkdiensten zijn i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus. In plaats daarvan kunt u op www.kerkomroep.nl en dan kiezen voor Steenbergen nb, op de zondagen 26 april en 3 mei om 10.00 uur een korte viering volgen vanuit onze kerk.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Omdat er tot 1 juni geen kerkdiensten zijn zal de eerstvolgende zondag dat er weer artikelen van de wereldwinkel worden aangeboden pas 7 juni zijn.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Tot 1 juni zullen er geen diensten zijn in onze kerk. We hopen dat we daarna weer bij elkaar kunnen komen, maar dat zal afhangen van de adviezen die de regering ontvangt over het terugdringen van de epidemie. Op moment van dit schrijven -17 april – is nog niet te voorspellen welke kant het opgaat, al hopen we met zijn allen dat de isolatiemaatregelen verlicht worden en kerkdiensten weer mogelijk zullen zijn. Wel is er iedere zondag een korte viering vanuit de Protestantse kerk van Steenbergen waarin ik zelf hoop voor te gaan. U vindt deze op www.kerkomroep.nl en dan Steenbergen (Noord-Brabant) kiezen. Als de uitzending niet direct te volgen is (vanwege de grote aantallen mensen die op de kerkomroep afstemmen) kunt u op een later moment alsnog luisteren. U kunt tot en met zaterdag voorbeden aanvragen voor deze dienst liefst per mail: cbiemond@ziggo.nl of 0164-858514.

Gemeenteleven:

Mevr. R. de Vos wacht, als zij voldoende hersteld is van de operatie, vervolgbehandelingen. We wensen haar daarvoor moed en kracht. De heer B. Boon wacht op een operatie maar dat zal nog even duren. De heer G. van Saarloos kwam thuis ernstig ten val, na een nacht in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis, maar het zal nog wel enige tijd duren voor hij hier van hersteld is. U allen en zij die ziek zijn, maar hier liever niet genoemd worden, wensen we Gods nabijheid toe. Dat wensen we ook aan allen die het zo moeilijk hebben in deze dagen. Met name denk ik aan hen die in Onze Stede, de Hof van Nassau, Smalstad en in Aan de Zuidwal wonen en het al zo lang zonder bezoek moeten stellen.

Gelukwensen zijn er voor de familie Warnar die op 23 april 55 jaar getrouwd zijn. We hopen dat het ondanks de Coronamaatregelen een mooie dag mag worden en er nog goede jaren mogen volgen.

Sterkte gewenst aan de eindexamenkandidaten, er is nog veel onzeker maar ik hoop dat jullie geslaagd zijn (en er straks nog een gelegenheid zal zijn dat te vieren). Ook anderen die voor examens staan en niet weten of en hoe het allemaal door kan gaan, sterkte gewenst.

Dank is er voor de leiding en kinderen van de kindernevendienst die niet alleen een mooie Paasgroet rond stuurde maar ook een youtube filmpje ( https://youtu.be/78thF7Jvla8 ) maakte en zo velen een warm gevoel gaf. Dank ook aan Piet Vogelaar die elke zondag de techniek verzorgt bij de kerkdienst en aan Conny Bom die de opmaak van de weekbrief verzorgt en deze rondstuurt (wilt u de weekbrief ook ontvangen dan kunt u uw mailadres aan Conny doorgeven).

Ten slotte:

De vieringen in de Stille Week waren heel bijzonder om te doen. Het was puzzelen en zoeken naar woorden, meer dan andere jaren en het was vreemd stil in de kerk. Maar ook in deze donkere dagen is de Paaskaars ontstoken en vierden we dat het Licht overwint. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, Zij gaat in alle nood door heel het leven heen,

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Hierbij een stukje van de voorzitter in deze vreemde tijden.

Ik hoop dat u allen gezond door deze moeilijke tijd komt.

We proberen zoals u merkt iedere zondag een dienst te organiseren, die u op www.kerkomroep.nl kunt volgen.

Het is heel bijzonder om in een lege kerk te komen waar ik dan samen met ds. Biemond de dienst mag doen, zodat we, hoop ik, u het gevoel geven dat we toch samen zijn.

U blijft gelukkig iedere week op de hoogte via de nieuwsbrief en dat is nodig omdat niemand weet hoelang het nog gaat duren.

We wachten gewoon de berichten van het RIVM af en beslissen daarna met elkaar hoe e.e.a. verder gaat.

U begrijpt dat wij in deze tijd geen collecte hebben en de kosten van de kerk gewoon doorgaan, daarom wil ik u namens de kerkrenmeesters vragen of u ons met een bijdrage wilt ondersteunen.

Als u een gift wilt overmaken dan graag op:

Rekeningnummer NL73 RABO 0148 8207 00 t.n.v. Kerkrentmeesters der Ned. Hervormde kerk Steenbergen.

Het 40 dagenproject is inmiddels geëindigd.

Mocht u nog een spaarpotje hiervan hebben staan, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het bedrag hiervan over te maken naar rekeningnummer NL 51 RABO 0148 8206 11 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen onder vermelding van ’40 dagenproject 2020’.

Namens de kerkrentmeesters en de diaconie zeg ik u dank voor uw medewerking.

Ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten en wens u het allerbeste toe.

Bij ons gaat gelukkig alles goed.

Hartelijke groet, voorzitter kerkenraad,

Piet Vogelaar

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 7 mei a.s. verschijnt, inleveren voor 1 mei a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *