Samenvatting van Rond de Kerken jrg. 47 nr. 19

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 16 augustus om 10.00 uur: dhr. M. v.d. Meer, Rotterdam.

  Collecten:  Kika en Kerkrentmeesters.

* Zondag 23 om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Hospice de Markies en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND 

Bij de diensten:

Op 16 augustus gaat voor dhr. M.v.d. Meer. Op 23 augustus hoop ik zelf voor te gaan. In deze dienst neemt Jayda Saarloos afscheid van de kindernevendienst. Thema van deze dienst is: Altijd anders…..? U wordt uitgenodigd Jayda een wens mee te geven voor deze nieuwe fase in het leven. U kunt deze wens sturen naar connybom@autobom.nl of de komende weken afgeven in de kerk.

Gemeenteleven:

Na een val thuis moest mevr. van de Giessen, Burg.v.Loonstraat, geopereerd worden in het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom. We wensen haar kracht en sterkte. Dat wensen we ook aan wie al langer ziek zijn maar hier liever niet bij name worden genoemd. Verder zijn er de afgelopen periode meerdere gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen geweest, inmiddels zijn ze thuis maar het herstel verloopt niet altijd even voorspoedig. U geduld gewenst. Inmiddels is het ook weer mogelijk op bezoek te gaan in Onze Stede en Hof van Nassau. De bewoners daar hebben erg geleden van alle beperkende maatregelen die genomen moesten worden om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. We hopen met hen dat zo iets nooit meer nodig is.

Startzondag:

Op de agenda staat 20 september: Startzondag. Hoe we hier aandacht aan zullen geven is op dit moment nog niet duidelijk, u hoort ervan.

Boekenmarkt:

Op de jaarmarkt voor een boek naar de Klaverstraat…..een vaste traditie in het eerste weekeinde van september. Mooi om zo als kerk naar buiten te treden, bovendien zijn het extra inkomsten voor de kerk. Toch hebben we als kerkenraad moeten besluiten dit jaar geen boekenmarkt te houden. We schatten het risico voor vrijwilligers en bezoekers te hoog

(1 ½ meter afstand houden is onmogelijk) en willen niet dat mensen ziek worden na bezoek aan onze boekenmarkt.

Weer naar school:

Vanaf 24 augustus beginnen de scholen weer, door de Corona meer nog dan anders een spannende tijd voor leerlingen en studenten. Nog lang niet iedereen weet hoe het schooljaar eruit zal zien, of de hele klas tegelijk naar les mag… Er zijn vele vragen en onzekerheden. Wij wensen jullie desondanks een goed begin van het nieuwe schooljaar!

Ten slotte:

Drie weken vakantie, het was een heerlijke tijd. De eerste week logeerden twee kleindochters bij ons zodat hun ouders een weekje onbezorgd konden genieten. Fijn om te doen maar je rust er niet echt van uit. Het was dan ook heerlijk om daarna nog 10 dagen naar Duitsland te gaan. Ook daar allerlei maatregelen i.v.m. het coronavirus, maar dat was geen belemmering om vakantie te kunnen vieren. We bezoeken altijd al graag kerken maar deze keer keken we ook hoe de verplichte afstand tussen de kerkgangers werd gehouden (in Duitsland 2 meter). Stickers hebben we gezien, koorden, maar soms ook afzetlint zoals de politie gebruikt. De meest creatieve oplossing vond ik in Trier. Daar kreeg je bij binnenkomst een hoepel die de afstand tot anderen waarborgde. De maatregelen beletten de toeristen niet de kerken te bezoeken en ik hoop van harte dat ook u zich niet laat weerhouden door de maatregelen in onze kerken. Niet zingen, anderhalve meter afstand houden, het is anders dan anders, maar we komen als gemeente samen rond het Woord van God, en daar gaat het in de kerk toch om.

Een hartelijke groet,                                                         ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

 

Zondag 16 augustus:

De 1e collecte is voor KiKa en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Zondag 23 augustus:

De 1e collecte is bestemd voor Hospice de Markies en de 2e collecte is betemd voor het college van kerkrentmeesters.

Hospice De Markies is een van de dertien hospices in Nederland met het Prezo (PREstaties in de Zorg) keurmerk. Het biedt plaats aan zes mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, met een levensverwachting van drie maanden of korter. Het hospice bestaat sinds 2009 en maakt deel uit van stichting tanteLouise, een zorgorganisatie met een compleet dienstenpakket in de regio West-Brabant.

 

Opbrengst collectes juni 2020:

De pinkstercollecte voor Kerk in Actie     317,50 euro

07.06.2020    Stichting Vakantieweek      132,25

                      Kerkrentmeesters                49,50

                      Diaconie                               15,00

14.06.2020    Barmhartige Samaritaan     215,50

                      Kerkrentmeesters                 73,00

                      Diaconie                               15,00

21.06.2020    Werelddiaconaat ZWO       144,00

                      Kerkrentmeesters                 66,25

                      Diaconie                               15,00

28.06.2020    War Child                            141,50

                      Kerkrentmeesters                223,50

                      Diaconie                                15,00

 

Opbrengst collectes juli 2020:

05.07.2020    Binnenlands Diaconaat        101,30 euro

                      Kerkrentmeesters                  63,95

12.07.2020    Diaconie                               147,20

                      Kerkrentmeesters                   86,00

19.07.2020    Schuldhulpmaatje                   66,75

                      Kerkrentmeesters                   54,25

26.07.2020   Ned Bijbel Genootschap        152,05

                     Kerkrentmeesters                  120,45

Waarvoor onze hartelijke dank.

 

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                           Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

 

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 27 augustus a.s. verschijnt, inleveren voor 21 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *