Aanmelden voor kerkdienst zo 11 okt

Steenbergen, 8 oktober 2020

Beste mensen,

Vanaf 5 oktober mogen de kerkdiensten nog maar door 30 personen gevierd worden.
Helaas een stapje terug maar de Coronabesmettingen stijgen weer en we moeten doen wat kan om deze omlaag te krijgen.
Dit betekent dat u zich weer moet aanmelden om een dienst te mogen/kunnen bijwonen.

Onderstaand geef ik u daarom uitleg hoe men zich aan kan melden voor het bijwonen van de kerkdienst.

 • Men is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van het kerkgebouw. Dit mondkapje dient men tijdens ‘verplaatsingen’ op te houden. Zodra men op de toegewezen plaats zit mag deze weer af tot einde dienst. Als men de plaats weer verlaat moet deze weer gedragen worden.
 • Aanmelden voor de dienst van zondag in de week voorafgaand aan deze dienst:
 • Per mail: connybom@autobom.nl of telefonisch: 0167 – 56 47 45 bij Conny Bom. Vermeld hierbij uw telefoonnummer zodat ik contact op kan nemen als er afmeldingen zijn en er plaatsen vrijkomen waardoor u wel de dienst zou kunnen bijwonen.
 • Kinderen moeten ook aangemeld worden.
 • Aanmelden kan tot donderdagavond 20.00 uur.
 • Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zullen de eerste 30 personen uitgenodigd worden voor de kerkdienst. De overige mensen worden op een wachtlijst gezet voor de eerstkomende dienst.
  De mensen die op de wachtlijst komen krijgen daarvan bericht. Gevraagd wordt of zij op de lijst willen voor de eerstkomende zondagsdienst zodat er geen mensen op komen te staan die niet willen of kunnen komen.
 • Mocht u tussen het tijdstip van aanmelden en de dienst ziekteverschijnselen krijgen of om een andere reden de dienst niet kan bijwonen dan moet u zich afmelden zodat er iemand anders in uw plaats de dienst kan bijwonen.
  * Let op: het is niet mogelijk om aan te melden voor andere diensten dan de dienst van eerstkomende zondag.
 • Het is mogelijk dat mensen die al bij een kerkdienst aanwezig zijn geweest niet per se aanwezig kunnen zijn (ondanks een aanmelding) bij een volgende dienst. Mensen die nog niet aanwezig zijn geweest krijgen dan voorrang. Zo kan iedereen die dat wil aan de beurt komen.
 • Vanwege de 1,5 meterregelgeving is het niet mogelijk om gebruik te maken van de autodienst.
 • Men kan de dienst niet bijwonen als er Corona gerelateerde ziekteverschijnselen zijn of mensen uit hetzelfde huishouden deze verschijnselen vertonen.Ook bij de ingang zal dit gevraagd worden en kan ter plaatste besloten worden om toegang te weigeren.
 • Vrijdag, voorafgaande aan de zondagsdienst, ontvangt men een mail/ telefoon dat men aanwezig kan zijn. Hier worden ook de huisregels en de tijd genoemd waarop u verwacht wordt. Als men geen bericht krijgt dan houdt dit automatisch in dat er geen plaats is gereserveerd en kunt u de dienst dus niet bijwonen.Als u een dienst wilt bijwonen, en dat hopen wij van harte, dan bent u verplicht zich aan de volgende huisregels te houden:
  • Mondkapje verplicht bij binnenkomst en verlaten van de kerk (alleen op uw plaats mag deze af).
  • Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand.
  • Naam en telefoonnummer doorgeven aan de koster bij binnenkomst.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Het is verplicht de aangegeven looproutes en aanwijzingen voor het toewijzen van een zitplaats (geen vaste zitplaats mogelijk) op te volgen.
  • Gemeentezang is nog NIET toegestaan.
  • Toiletbezoek in kerk alleen in noodgevallen (mondkapje moet dan ook gebruikt worden).
  • Mensen met Corona gerelateerde ziekteverschijnselen (verkouden, koorts e.d.)kunnen de dienst niet bijwonen. Dit geldt ook voor de mensen die tot ditzelfde huishouden behoren.Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met mij op.Conny Bom-Hensen
   connybom@autobom.nl – Tel. 0167 – 56 47 45

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *