Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 1 november om 10.00 uur: ds. P. Noordam.

  Collecten:  Najaarszending en Kerkrentmeesters.

* Zondag 8 november om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Engelenpostproject:

Ook dit jaar willen we in de Adventsperiode weer een engelenpostproject organiseren. Het engelenpostproject houdt in dat gemeenteleden in de vier weken voorafgaande aan het kerstfeest een kaartje sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar. Er wordt een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen en ik hoop dat er weer voldoende ‘engelen’ binnen onze gemeente te vinden zijn die mee willen werken zodat zij allemaal post zullen krijgen. Van andere jaren weet ik dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar maar dat ook de afzenders er veel plezier aan beleven. Wilt u in de Adventsperiode voor iemand als ‘een engel’ zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 21 november) op bij mevr. Lieneke den Haan, per mail: vdheijden@home.nl of tel. nr. 0167-564324. Of bij mij, cbiemond@delta.nl U krijgt dan op tijd verdere instructie. Doet U weer mee?

Een hartelijke groet,                                                      ds. Corry Biemond

VAN DE OUDERLINGEN

Bij de diensten:

Zondag 1 november hoopt ds. P. Noordam uit Nieuwendijk bij ons voor te gaan, op 8 november is ds. C. Biemond onze voorganger.

Wanneer er bij het verschijnen van het kerkblad geen nieuwe maatregelen zijn genomen dan zijn dit nog steeds diensten met een maximum van 30 bezoekers. U kunt zich opgeven bij onze scriba

mevr. Conny Bom. connybom@autobom.nl

Goede en gezegende diensten toegewenst.

Dankdag

Woensdag 4 november a.s. is het dankdag voor gewas en arbeid. In veel kerken zijn er dan dankdiensten. Zondag 8 november a.s. zal er ook in onze kerk aandacht worden besteed in dankbaarheid aan gewas, arbeid en oogst.

Gemeenteleven

Het lijkt misschien alsof het gemeenteleven even stil ligt, maar niets is minder waar..

Al ontmoeten wij als gemeente elkaar wat minder, er gebeuren mooie dingen. Bezoekvrijwilligers die zomaar een bloemetje krijgen uit dankbaarheid voor een wekelijks kaartje of telefoontje. Zomaar een bloemetje ontvangen om wie je bent en mag zijn. Omzien naar hen die voor een operatie staan, onderzoeken moeten ondergaan.

Gezinnen waar zorgen zijn om kinderen en kleinkinderen. Kinderen die zorgen hebben om ouders die door de corona crisis in isolement geraken en kwetsbaar zijn.  Zo bidden wij om wijsheid,  kracht, moed en hoop voor allen die ons ter harte gaan  in deze moeilijke tijd.  Voor zorgverleners, artsen en verpleegkundigen. Voor de wereldleiders.

Voor alle zorg  in onze  gemeente.

Dit omzien als geloofsgemeenschap is toch ook een mooie “oogst“?

Zaaien, maaien, oogsten,

Dank de Allerhoogste

door te delen met elkaar

Wat Hij aanbiedt, ieder jaar.       Lied 716 : 3

Hartelijke groet van de ouderlingen,                               Tiny, Gerda, Hanny

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes augustus 2020:

02 aug         Benarus schoolfonds              €   63,00

                      Kerkrentmeesters                 €   67,85

09 aug          Slachtoffers Beiroet               € 762,00

                      Kerkrentmeesters                 € 102,50

16 aug          St. KiKa                                 €   79,25

                      Kerkrentmeesters                 €   55,75

23 aug          Hospice de Markies               €  150,35

                      Kerkrentmeesters                 €  124,75

30 aug          Plusbus Steenbergen            €    69,50

                      Kerkrentmeesters                 €    46,05

Waarvoor onze hartelijke dank.

Opbrengst collectes september 2020:

06 sept         Vluchtelingenwerk Stb            € 326,80

13 sept         Jeugdwerk Steenbergen         €   84,25

20 sept         Kerk in Actie  “Syrie”               € 181,55

27 sept         Vredeswerk.                            € 113,25

 Sept            Kerkrentmeesters                    € 286,05

 Waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 1 november Najaarszending:

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Zondag 8 november Diaconie Steenbergen:

De diaconie heeft als voornaamste taak te zorgen voor het welzijn van gemeenteleden en niet-gemeenteleden. Deze taak komt op verschillende manieren tot uiting. De diaconie verzorgt de collectes tijdens de dienst. Elke zondag zorgt de diaconie met de hulp van vrijwilligers dat er een bloemstuk naar een gemeentelid  gaat die iets bijzonders meemaakt. De diaconie doet ook de verzorging van de viering van het Heilig Avondmaal en zorgt er voor  dat alles in goede orde verloopt.

De 2e collecte is bestemd voor het collge van kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                     Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 12 november a.s. verschijnt, inleveren voor 6 november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *