Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 7 maart om 10.00 uur: ds. W. Lolkema.

  Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.

* Zondag 14 maart om 10.00 uur: ds. L. van de Eijk.

  Collecten:  40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.

* Zondag 21 maart om 10.00 uur: ds. C. Biemond

  Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 7 maart hoopt ds. W. Lolkema uit Woensdrecht/ Bergen op Zoom voor te gaan, op 14 maart is ds. L. vd Eijk uit Zwijndrecht de voorganger en op 21 maart hoop ik zelf weer voor te gaan. Dan lezen we uit het Johannesevangelie waarin Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan (Joh.12:20-33). Dit sluit aan bij het project Levensweg van de kindernevendienst waarvan u elke week een poster ziet en op de weekbrief een link naar het verhaal voor de kinderen. Voor zover nu bekend zullen de diensten nog zonder gemeenteleden zijn, we zien reikhalzend uit naar het moment dat we weer samen mogen komen.

Gemeenteleven:

Mevr. L. Boudeling, P.Baxstraat 6, 4651EG  Steenbergen, is ernstig ziek opgenomen op de afdeling Neurologie van het Bravisziekenhuis Bergen op Zoom. We hopen op verbetering van haar situatie. De heer

K. Reijngoudt, Slagblok 12, 4651GL Steenbergen,  is na een operatieve behandeling weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen hem een voorspoedig herstel. Anderen hebben te maken met tegenslagen, we wensen hen moed en vertrouwen.

Gelukwensen:

Voor de heer en mevr. M. J. van Dijke-Minheere, Kwartier 14, 4651WT Steenbergen,  is het op 13 maart aanstaande 40 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven. We willen hen daarmee van harte gelukwensen en wensen hen nog vele mooie jaren samen toe.

Afwezigheid:

Tot 15 maart ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met onze scriba of de ouderlingen, zij schakelen zo nodig een vervanger in.

Ten slotte woorden van een joods gebed uit de 12e eeuw:

Ik heb uw nabijheid gezocht,
met heel mijn hart riep ik U.
En toen ik op weg ging om U te ontmoeten
vond ik U op weg naar mij.’
Een goede tijd gewenst,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES 

Opbrengst collectes januari 2021

Diaconie  Steenbergen                                €   224,00

Light of Life                                                  €     73,00

St.Palliatieve Thuiszorg W-Brabant             €   128,00

Cliniclowns                                                   €   155,00

Jeugdwerk Prot. Kerk                                   €   105,00

Kerkrentmeesters                                         €   123,00

Waarvoor onze hartelijke dank.

 Zondag 7, 14 en 21 maart:

De 1e collecte is voor de 40-dagentijd collecte “Brabant voor Moldavie”, zie voor informatie het algemene gedeelte voor in Rond de Kerken, de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 25 maart a.s. verschijnt, inleveren voor 19 maart a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *