Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 17 oktober om 11.00 uur: ds. A. ten Kate.

  Collecten:  Werelddiaconaat ZWO en Kerkrentmeesters.

* Zondag 24 oktober om 10.00 uur: dhr. C. Van der Voorde.

  Collecten: Voedselbank Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

AFSCHEID VAN DS. CORRY BIEMOND-SPEK

Als gemeente mogen wij terug zien op een prachtige afscheidsdienst van onze dominee Corry. Ook van de muzikale omlijsting heeft iedereen genoten ! Het was goed dat er zovelen waren om de dienst bij te wonen. Voor ds. Biemond en haar gezin was dat heel waardevol. Ook dat wij nog met elkaar hebben genoten van een uiterst verzorgde lunch in de Brasserie De Watertoren en er gelegenheid was om afscheid van onze voorganger te nemen!

Het samenzijn daar werd afgesloten met een gedicht van Berendien Meijer-Schuiling. Op verzoek geef ik dit aan u door.

Hartelijke Groet,

Hanny van der Zee

Morgen-is voor ons verborgen.

Morgen- dat weet God alleen.

En geen sterveling, geen een,

kan ook maar een dag of uur

blikken in Gods Raadsbestuur.

Morgen-is voor ons verborgen.

Is het vreugd of ongeval ?

Ach, wij weten niet met al

wat de dag van morgen geven

of wat hij ons nemen zal.

Morgen-is voor ons verborgen.

Zal ons hart te bloeien staan

Met Gods weelden overlaan ?

Zullen wij over Gods hoogten

Of ook door Zijn diepten gaan ?

Morgen-is voor ons verborgen.

U en ik , wij weten niet

Wat de dag van morgen biedt.

Maar Hij , die “t heelal omspant

houdt ook ,,morgen “in Zijn hand !

Moed en vertrouwen voor ons allen.

DANKWOORD DS. C. BIEMOND

Graag wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook betrokken was bij mijn afscheid van de gemeente op 3 oktober jl.. Een drukbezette kerkdienst met vele gemeenteleden en gasten uit alle windstreken. De medewerking van Marlotte van ’t Hoff die dat prachtige lied You raise me up van Josh Groban zong, de mooie toespraken en de unieke armband die ik van de gemeente ontving. Het heeft me ontroerd en ik neem het als een kostbare schat mee. Daarna de lunch in de Watertoren, gezellig en heel goed verzorgd. Mede namens Piet en de kinderen: BEDANKT.

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

BARBEQUE

25 september jl. een zaterdag waarop de zon volop scheen en het prachtig weer was.

We konden zowel binnen als buiten de Kerk met elkaar vertoeven.

Ruim 60 personen hadden zich opgegeven en wat hebben we genoten!

Wat was het heerlijk om elkaar weer eens te zien en te spreken.

De 2 prachtige Ofyr BBQ’s, het vlees, de salades,  de (fris) drank, alles was super goed geregeld, met dank aan Hanneke, Fia, Corine en Teun.

Dit in combinatie met het mooie weer, maakt het dat we dankbaar terug kunnen kijken op een zeer geslaagde middag en een fijn samenzijn.

VAN DE DIACONIE COLLECTES

Zondag 17 oktober:

Er wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat ZWO en voor het college van kerkrentmeesters.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

Zondag 24 oktober:

Collectes zijn bestemd voor de Voedselbank Steenbergen en het college van kerkrentmeesters.
Voedselbank Goed Ontmoet heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop. Wij stellen de voedselpakketten altijd gratis ter beschikking. Onze operationele kosten proberen wij laag te houden (zo werken we uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers) en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Veel zaken financieren we door giften van kerken, bedrijven, instanties en serviceclubs.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 28 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 21 oktober a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *