Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 5 februari om 10.00 uur: ds. Inkelaar.

  Collecten: Werelddiaconaat KiA en Kerkrentmeesters.

  Avondmaal.

* Zondag 12 februari om 10.00 uur: mevr. Roggeband.

  Collecten: Voedselbank Steenbergen en Kerkrentmeesters.

DIACONIE

Collecte 5 februari:

Er zal worden gecollecteerd voor het Werelddiaconaat KiA en voor het college van Kerkrentmeesters.

Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben.

Collecte 12 februari:

Er wordt gecollecteerd voor de Voedselbank Steenbergen en voor de Kerkrentmeesters.

Ook in West-Brabant en Zeeland leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Stichting Goed Ontmoet zet zich in voor huishoudens in West-Brabant, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                          Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 16 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 10 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                          Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>