Dankdag collecte

Kerkplein 7 – 4651 AN Steenbergen Scriba: Conny Bom – tel. 0167 – 56 47 45 connybom@autobom.nl

page1image39710080

Beste gemeenteleden,
Woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid.

In de dienst van zondag 7 november, wordt God gedankt voor de opbrengst van het land – voor ons eten en drinken – en voor de arbeid, voor ons werk.
Leven, eten, drinken en werk zijn immers nooit vanzelfsprekend.

Bij het omzien naar elkaar en hulp bieden indien nodig, mogen wij erop vertrouwen dat God ons geeft wat wij nodig hebben.

Wij mogen dankbaar zijn voor alles wat wij ontvangen.

page1image39698848

Dankbaar zijn wij als kerkrentmeesters, dat we ondanks de Corona toch weer iedere week een zondagsdienst mogen hebben.

Als we rond ons heen kijken, kunnen we vaststellen dat dit een groot voorrecht is in een tijd waarin vele kerken worden gesloten.
Iets waarvoor we God niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.

Vorig jaar heeft het college van kerkrentmeesters besloten om een dankdagcollecte te houden in plaats van de gebruikelijke eindejaarscollecte.
Ook dit jaar wordt de dankdagcollecte weer gehouden.

Met de opbrengst van deze collecte willen we de geluids- en beeldinstallatie updaten zodat de kwaliteit gehandhaafd c.q. verbeterd kan worden.

Wij hopen op een royale bijdrage.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters:
NL 73 RABO 0148 8207 00 met als omschrijving: dankdagcollecte 2021 of in de kerk in de collectebakken doen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Steenbergen

Ineke, Jan-Peter en Piet

En hoewel we op dit moment geen eigen predikant hebben en een kerkenraad die niet voltallig is, hebben we wel een organist, kindernevendienst en heel veel vrijwilligers
die meewerken om dit allemaal in stand te houden.

Goede God,

Dank dat U ons ziet als werkers in Uw koninkrijk. Dat wij
-hoe weinig het soms ook lijkt-
al iets mogen delen van de hemel op aarde.

We danken U voor de zegen die al onze inzet krijgt. Dat we mogen merken dat het niet voor niets is.

Dankbaar zijn we voor die ene glimlach, een gebaar,
een oogopslag. Het zegt ons genoeg en geeft ons hoop.

Die hoop is de vrucht van ons geloof. Dank dat we mogen weten
dat we gezegend zijn
met het talent
om te zorgen voor elkaar.

Amen

dankdagcollecte kerkrentmeesters 2021

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *