Gezocht Jeugdwerker

Profielschets

Jeugdwerker (jeugd- en jongeren) (m/v)
Protestantse Gemeentes
te Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht 14,4 (tot 18) uur per week (0,4 / 0,5 FTE) voor een periode van vier jaar

Wie wij zijn

Onze drie Gemeentes willen plekken van bezinning en geloof zijn. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.
Wij vinden het van belang dat het Woord van God in onze regio (de Brabantse Wal) wordt gehoord, verstaan en gedeeld. Daarom zien wij ‘verbinden‘ als onze missie. Wij willen de verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf.

We weten ons als Protestantse Gemeentes met onze samenleving verbonden en willen mensen in alle openheid ontmoeten en in gelijkwaardigheid met hen optrekken.
We zijn geloofsgemeenschappen die openheid en gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan; Gemeentes waarin ouderen en jongeren samen zoeken naar mogelijkheden om gestalte te zijn van Gods aanwezigheid in deze wereld.
We ervaren onze huidige situatie ook als een trektocht, onderweg naar een nieuw kerk-zijn op de Brabantse Wal. Tijdens die tocht zoeken we naar en treden we in sporen van Gods aanwezigheid in deze wereld.
Dit is wie wij zijn en wat wij willen bereiken.

Wij zoeken…

Ten aanzien van de doelgroep jeugd en jongeren zoeken wij voor onze Brabantse Wal- Gemeenten, naast de jeugdwerker die inmiddels is aangesteld, een tweede enthousiaste en creatieve kerkelijk werker.
Iemand die zich thuis voelt binnen de protestantse traditie maar die ook contacten kan leggen met leden (incl. voorgangers) van andere kerkgenootschappen. Zij / hij is tevens in staat om contacten te leggen met bijv. scholen en met niet-kerkelijk jeugdwerk.

Wat is je missie?

1. Je bouwt samen met je collega, de dienstdoende predikanten, de kerkenraden en de jeugdraad Brabantse Wal de rol van het jeugd- en jongerenwerk uit.
Vanaf het begin werk je samen met je collega die sinds 1 januari 2021 actief is binnen met name de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom. Jullie werken allebei ‘onder de paraplu’ van de jeugdraad Brabantse Wal.

Jouw prioriteit ligt bij de Protestantse Gemeentes Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht. De prioriteit van je collega ligt bij de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.
Er is voor jou en je collega een direct aanspreekpunt: het dagelijks bestuur van de jeugdraad Brabantse Wal. Samen met je collega, en in samenspraak met het dagelijks bestuur van deze jeugdraad, verdeel je het hierna genoemde takenpakket. Waarbij jouw specifieke kwaliteiten volop worden ingezet. Zodoende zal ook Bergen op Zoom met een zekere regelmaat je werkplek zijn, zeker als activiteiten worden opgezet voor jongeren van de gehele Brabantse Wal. Je probeert ook te volgen wat er speelt onder jonge mensen buiten deze kerken.

2. Je werkt aan het versterken van de onderlinge contacten tussen jongeren. Op die manier bouw je tegelijkertijd aan een netwerk. Dit netwerk bestaat niet alleen binnen de kerkelijke Gemeentes maar ook daarbuiten. In dit opzicht ben je een outside-the-box-denker en -doener. Een pionier met een missionaire instelling.

Je bent dus in staat om een brug te bouwen tussen de doelgroep en de kerkgemeenschappen als geheel. En je benut ook de kansen die zich aandienen om een brug te slaan tussen kerkelijke en niet-kerkelijke jongeren. Je bent daarbij de initiator, de inspirator en de verbindende factor tussen de verschillende partijen.
Maar we vragen geen ́schaap met vijf poten’ . We beseffen dat ook jij een mens bent met talenten èn beperkingen.

Wat zijn je taken?

 • Je legt (Jullie leggen) en onderhoudt contact met jeugd en jongeren in en buiten onze Gemeentes en fungeert als een vertrouwenspersoon voor hen;
 • je onderzoekt wat er onder jonge kerkelijke en niet-kerkelijke mensen leeft en maakt op basis daarvan beleid;
 • je bent in staat om datgene onder woorden te brengen waar jonge mensen
  wellicht zelf (nog) geen woorden voor hebben. Daarbij ben je gastvrij naar jongeren toe die nauwelijks of geen binding met een kerkelijke Gemeente hebben.
  Iemand die een keer meedoet om sfeer te proeven vormt voor jou geen enkel probleem. En als een activiteit beter kan plaatsvinden in bijv. het dorpscafé dan in een kerkelijke ruimte, dan zoek je gemakkelijk contact met de eigenaar van die kroeg.
 • je initieert vernieuwende ideeën, bij voorkeur samen met jeugd en jongeren, waarbij de doelgroep zich betrokken voelt. Zo kunnen zij gestalte geven aan hun geloofsbeleving;
 • samen met ouders en de verschillende werkgroepen binnen de kerk ondersteun je jeugd en jongeren bij het organiseren van activiteiten in en buiten de kerk: zij ontdekken hun talent(en) en kunnen trots zijn op hun bijdrage binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap;
 • je geeft uitvoering aan jeugdpastoraat;
 • je bent met een zekere regelmaat zichtbaar in alle Gemeentes;
 • je stelt na een periode van oriëntatie in overleg met je collega een – door dekerkenraden goed te keuren – beleidsplan op, op het gebied van jeugdparticipatie;
 • je stuurt vrijwilligers aan en motiveert hen in hun initiatieven voor jongeren;
 • je stemt met regelmaat af met je collega, de jeugdraad Brabantse Wal en zijndagelijks bestuur, de dienstdoende predikanten en de kerkenraden.Wat neem je mee?
 • je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan een door de Protestantse Kerk in Nederland erkend opleidingsinstituut met de specialisatie ‘jongeren’;
 • je bent bij voorkeur ingeschreven in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
  MAAR: je sollicitatie is ook welkom als je (nog) niet voldoet aan beide bovengenoemde voorwaarden;
 • je hebt relevante ervaring in het op- en uitbouwen van christelijk jeugd- en jongerenwerk;
 • je hebt een duidelijke visie op geloof en methodisch werken met jongeren en kunt die ook toepassen;
 • je bent sociaal vaardig, legt eenvoudig contact en weet snel vertrouwen te winnen;
 • je bent een creatieve doorzetter en deinst niet terug voor moeilijk benaderbaregroepen;
 • je bent in staat om mensen met elkaar te verbinden;
 • je benut in je werk de kansen en mogelijkheden van digitale sociale media;
 • je vindt het vanzelfsprekend dat je werktijden regelmatig in de avonduren, in hetweekend of soms op een feestdag zijn.De Protestantse Gemeentes op de Brabantse Wal vinden veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk van groot belang. Daarom is voor de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

  Wat hebben wij te bieden?

  Een afwisselende en uitdagende baan, met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling in een boeiende kerkelijke omgeving. Daarbij bieden we een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
  Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Het betreft een aanstelling van 0,4 FTE voor vier jaar, met mogelijk een uitbreiding tot 0,5 FTE.

  Procedure

  Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot 16 november 2021 per e-mail sturen naar w.lolkema@gmail.com
  De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden begin december 2021.
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Wim Lolkema, mail-adres zie boven. Tel: 0164 31 44 66 of 06 17 24 64 10

  Of met mw. Tiny Reink:
  E: e.reink@ziggo.nl T: 06 28 26 75 79

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *