Dienst van zondag 12 maart

Beste mensen,

Bijgaand de link voor de dienst van zondag 12 maart 2023.

Voorganger mw. Ploeg-Blokland, organist Corneel Droogers.

Op de site van de kerk http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/ kunt u ook de digitale versie van de 40 dagenkalender openen, u krijgt dan de bladzijde van die dag te zien.

Ook kunt u zich aanmelden om iedere dag in de 40 dagentijd een mail te ontvangen met de bladzijde van die dag.

Collecten:

Er zijn deze dienst 2 collecten:

Vanuit de diaconie zal in de 40 dagentijd gecollecteerd worden voor de voedselbank.

Er zal deze dienst ook worden gecollecteerd voor het college van Kerkrentmeesters.

Ook in onze omgeving leven veel mensen op of onder de armoedegrens.

Voedselbank Steenbergen zet zich in voor huishoudens in Steenbergen en omstreken, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken zij aan deze huishoudens.

Deze huishoudens worden naar hen verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders.

Om de klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken zij samen met bedrijven, instellingen en overheden.

Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel.

Er komt steeds minder binnen omdat de winkels en groothandels zelf hele hoge kosten hebben, hierdoor wordt er vele malen minder gesponseerd.

Zij zijn ook voor een deel afhankelijk van giften zodat ze zelf het nodige aan kunnen schaffen.

Ze werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum

Kerkrentmeesters     NL 73 RABO 0148 8207 00 

De link voor deze dienst:

https://www.youtube.com/@protestantsegemeentesteenb565/streams

Deze link staat vermeld op de site( http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/) het is dezelfde link als vorige week.

Het gebruik van de link is iets anders dan u gewend bent. Als de uitzending begint dan komt het in beeld bij de link.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Steenbergen – HVG Steenbergen

Conny Bom

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>