Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 28 november om 10.00 uur: ds. L. v.d. Eyk.

  Collecten: Adventproject en Kerkrentmeesters.

* Zondag 5 december om 10.00 uur: ds. Noordam.

  Collecten: Adventproject en Kerkrentmeesters.

* Zondag 12 december om 10.00 uur: ds. A. ten Kate.

  Collecten: Adventproject en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DE KERKENRAAD

Na het afscheid van ds. Corry Biemond is de kerkenraad op zoek gegaan naar een kerkelijk werker.

We hebben gezocht naar iemand die een aantal taken kan vervullen zolang onze gemeente nog geen eigen predikant heeft gevonden.

Vanaf 1 december a.s. zal mw. Bieneke de Waal aan onze gemeente verbonden worden als kerkelijk werker.

Zij wil zich graag aan U voorstellen:

mw. Bieneke de Waal

Even voorstellen..

Uw nieuwe kerkelijk werker: Bieneke de Waal – van der Vlies

Officieel kom ik per 1 december a.s. in dienst voor 8 uur in de week.

Geboren en getogen in Rotterdam, daar lange tijd gewoond en gewerkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg.

Op 09-09-09 getrouwd met Cor de Waal, hij was al in het bezit van 3 kinderen en 5 kleinkinderen, die verspreid wonen.

Cor is al langere tijd met de VUT / Pensioen en klust er nog aardig op los. Eind 2013 zijn we verhuisd naar Zegge.

Als kerkelijk werker ben ik ook werkzaam in de Kruiskerk te Roosendaal.

Pastoraat heeft mijn hart en ik vind het fijn om in deze vacaturetijd een geopend hart, oog en oor voor u te hebben.

Schroom dus niet om een beroep op mij te doen dat kan telefonisch of per mail.

Ik hoop dat we samen een goede tijd zullen hebben.

Hartelijke groet,

Bieneke de Waal, Tel: 0165 – 32 75 37 / 06 – 26 80 60 83

Email: bvandervlies-dewaal@kpnmail.nl

Namens de kerkenraad,

Conny Bom

VAN DE DIACONIE

 

COLLECTES

Zondag 28 november, 5 en 12 december:

Er wordt gecollecteerd voor het Adventproject van Kerk in Actie en voor het college van Kerkrentmeesters.

De opbrengst van het Adventproject is dit jaar bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere plek te krijgen.

Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en geven we de hoop van advent door. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

BEDANKT

Bij deze wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de mooie en lieve kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuis opname  en

mijn verblijf in het revalidatiecentrum. Het was overweldigend en ontroerend en teveel om iedereen persoonlijk te bedanken.

Met lieve groet,

Henny Abresch

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 16 december a.s. verschijnt, inleveren voor 10 december a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *