Kerstdiensten 2021 toelichting

Kerstdiensten

De minister van Justitie en Veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november in werking zijn getreden.

Het CIO doet een dringende oproep aan de kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten die na 17.00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een digitale uitzending van deze diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen.

De kerkdiensten rond de Kerst (kerstavond en beide kerstdagen) hebben de aandacht van CIO en zullen tijdens een volgend overleg met de minister aan de orde komen. Veel zal

afhangen van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen.

Met bovenstaande adviezen in het achterhoofd heeft het moderamen in een extra vergadering, overleg gehad over bovenstaande Coronaregels en wat dat voor onze gemeente betekent. Hoewel het een dringende oproep is en geen wettelijke verplichting, willen we als Hervormde gemeente Steenbergen gehoor geven aan deze oproep en de regels in achtnemen.

We hebben allerlei scenario’s doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen dat er op dit moment nog niets is te regelen (kerstnachtdienst) aangezien er op 14 december een persconferentie staat gepland waar de Coronaregels weer aangepast kunnen worden.

Wel denken we dat de 1,5 meterregel blijft. Voor ons betekent dit dat er maximaal 65 mensen de diensten kunnen bijwonen.

Om niemand teleur te moeten stellen bij aankomst bij de kerk heeft het moderamen het besluit genomen dat voor de kerstdiensten vooraf aangemeld moet worden. Hiervoor wordt dezelfde procedure gebruikt die we eerder al hadden: Vanaf maandag kan men zich opgeven voor de eerstkomende dienst bij de scriba, Conny Bom. Dit kan via de mail (voorkeur):

connybom@autobom.nl of telefonisch op het nummer 0167 – 56 47 45.

De eerste 65 aanmeldingen ontvangen een uitnodiging om de dienst bij te wonen. Als u geen bericht krijgt houdt dit automatisch in dat er geen plaats is gereserveerd en u de dienst helaas ‘live’ niet kunt bijwonen. Uiteraard blijft de beeld- en geluidsuitzending.

Wij verzoeken u om uw mail en de site (http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl) regelmatig te bekijken omdat we hier de laatste wijzigingen e.d. in zullen zetten.

Als u via de mail op de hoogte wilt blijven van het kerknieuws en uw mailadres is nog niet bij ons aangemeld, dan kunt u dit doorgeven aan Conny Bom op eerder genoemd mailadres.

Namens het moderamen Conny Bom-Hensen

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *