Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

In de kerkdiensten vanaf 6 februari kunnen de paaskaarten worden meegenomen en thuis worden geschreven. U kunt ze tot uiterlijk 6 maart inleveren in de kerk bij onze diakenen.
De diaconie zal ze dan gezamenlijk opsturen.
Mocht u niet in staat zijn om naar de kerk te komen, belt u dan een van onze diakenen, dan overleggen we hoe u alsnog mee kunt doen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de Diaconie:

Christian van Saarloos
Hanneke van Es
Corine Arkenbout
Lieneke den Haan

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *