Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 20 maart om 10.00 uur: ds. A. ten Kate.

  Collecten:  De Ontmoetingswinkel en Kerkrentmeesters.

* Zondag  27 maart om 10.00 uur: mw. Ploeg-Blokland.

  Collecten:  De Ontmoetingswinkel en Kerkrentmeesters.

* Zondag 3 april om 10.00 uur: ds. G. v.d. Linden.

  Collecten: De Ontmoetingswinkel en Kerkrentmeesters.

VAN DE DIACONIE

40-dagentijd-project

Elk jaar wordt de opbrengst van de 40-dagentijd-actie aan een bepaald project gekoppeld.

Dit jaar heeft de Diaconie als project  voor “de Ontmoetingswinkel” in Steenbergen gekozen.

Een winkel die niet meer weg te denken is en een belangrijke plaats inneemt binnen de Gemeente  Steenbergen.

“De Ontmoetingswinkel

Een plek waar je terecht kunt voor gezelligheid, een beetje aandacht, een luisterend oor voor iedereen die, om wat voor reden,  in een sociaal isolement is geraakt.

Ook proberen we hulp te bieden aan diegene die het even wat minder heeft in de vorm kleding, verzorgingsartikelen, huisraad en een warm hart.

Om de kledingbank/actie die 2 keer per jaar plaats vind weer tot een succes te maken vragen wij Uw hulp.

Voor deze actie hebben wij altijd een tekort aan nieuw ondergoed, sokken en pyjama’s.

Mijn en hun dankbaarheid is enorm groot, aldus de initiatiefneemster Rian Liefhebber.“

De collectes worden dan ook van harte bij u aanbevolen.                                                               

Opbrengst collectes januari 2022

Diaconie                                                  €   54,00

Light of Life                                             €   44,00

St Palliatieve Thuiszorg W-Brabant        €   69.00

Kerkrentmeesters                                   €  261,20

Bloemenfonds                                         €  40,00

Jeugdwerk protestante Kerk                   € 121,55

Cliniclowns                                             € 183,50

Opbrengst collectes februari 2022

 

Werelddiaconaat Kerk in Actie                € 185,50

Noah’s Ark                                             €  155,30

Rudolphstichting                                    €  139,70

Wensambulace                                       € 149,20

Kerkrentmeesters                                   € 395,50

Waarvoor onze hartelijke dank.

COLLECTES

Zondagen  20 maart, 27 maart en 3 april:

Er wordt gecollecteerd voor de 40-dagentijdcollecte en voor het college van Kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                         Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 7 april a.s. verschijnt, inleveren voor 1 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *