De dienst van zondag 7 mei

Beste mensen,

Bijgaand de link voor de dienst van zondag 7 mei.

Collecten:

Er zijn deze dienst 2 collecten:

 

  • Diaconie collecteert voor de actie vakantietas  en de kerkrentmeesters collecteren voor de kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum

Kerkrentmeesters     NL 73 RABO 0148 8207 00

De link voor deze dienst:

https://www.youtube.com/@protestantsegemeentesteenb565/streams

Deze link staat vermeld op de site( http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/) en op de Facebookpagina.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Steenbergen – HVG in Steenbergen

Conny Bom