Samenvatting van Rond de kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 10 april om 10.00 uur: ds.  G. van Driesten.

  Collecten:  De Ontmoetingswinkel en Kerkrentmeesters.

* Witte Donderdag 14 april om 19.30 uur: ds. A. ten Kate.

  Heilig Avondmaal.

  Collecten:  De Ontmoetingswinkel en Kerkrentmeesters.

* Goede Vrijdag 15 april om 19.30 uur: ds. de Ronde.

  Geen collectes.

* Stille Zaterdag 16 april om 22.00 uur: mevr. Bieneke de Waal.

  Geen collectes.

* Zondag 1e Paasdag 17 april om 10.00 uur: dhr. Slabbekoorn.

  Collecten: Diaconie en Kerkrentmeesters.

GEMEENTE

Op 22 maart 2022 is overleden mevr. Riet van Dijk-van Wijk, zij woonde in het Hof van Nassau.

In de volgende Rond de Kerken volgt een in Memoriam.

                                                                                     Hanny van der Zee

VAN DE DIACONIE

40-dagentijd-project

Elk jaar wordt de opbrengst van de 40-dagentijd-actie aan een bepaald project gekoppeld.

Dit jaar heeft de Diaconie als project  voor “de Ontmoetingswinkel” in Steenbergen gekozen.

Een winkel die niet meer weg te denken is en een belangrijke plaats inneemt binnen de Gemeente  Steenbergen.

“De Ontmoetingswinkel

Een plek waar je terecht kunt voor gezelligheid, een beetje aandacht, een luisterend oor voor iedereen die, om wat voor reden,  in een sociaal isolement is geraakt.

Ook proberen we hulp te bieden aan diegene die het even wat minder heeft in de vorm kleding, verzorgingsartikelen, huisraad en een warm hart.

Om de kledingbank/actie die 2 keer per jaar plaats vind weer tot een succes te maken vragen wij Uw hulp.

Voor deze actie hebben wij altijd een tekort aan nieuw ondergoed, sokken en pyjama’s.

Mijn en hun dankbaarheid is enorm groot, aldus de initiatiefneemster Rian Liefhebber.“

De collectes worden dan ook van harte bij u aanbevolen.

                                                                    

COLLECTES

Zondag 10 april, Witte Donderdag 14 april:

Er wordt gecollecteerd voor de 40-dagentijdcollecte en voor het college van Kerkrentmeesters.

Goede Vrijdag 15 april en Stille Zaterdag 16 april:

Geen collectes.

Zondag 17 april 1e Paasdag:

Er wordt gecollecteerd voor de diaconie en voor het college van Kerkrentmeesters.

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                         Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

BEDANKT

Op deze manier wil ik dankzeggen voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet,                                                     Coby Ringenaldus

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 21 april a.s. verschijnt, inleveren voor 15 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *