Aanmelding voor een gelegenheidskoor met Pinksteren in Bergen op Zoom (update)

Beste mensen,

Nog een mail die hoort bij het Pinksterfeest te Bergen op Zoom.

Zie onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

Conny

“Goede middag allemaal, 

Misschien wat laat, maar toch wil ik jullie heel graag namens Wim Lolkema en Taakgroep Eredienst van de Ontmoetingskerk deelgenoot maken van het volgende:

Als ambtsdragers van de gemeentes op de Brabantse Wal richt ik mij tot jullie.

Op zondag 5 juni hopen we in en rondom de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom het feest van de Geest te vieren.

De parochie en wellicht ook nog andere kerken in Bergenop Zoom zullen dit feest samen vieren.

Wij willen jullie van harte uitnodigen om met ons mee te vieren. Vanzelfsprekend zullen jullie eerst een andere viering hebben, maar zoals zo vaak: ”Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

Verder willen wij onder leiding van Annemiek Vogels een gelegenheidskoor samenstellen. Ook leden van jullie gemeentes zijn welkom om mee te doen. Het betreft (redelijk) bekende liederen. Deelname aan één repetitie volstaat. Deze vindt plaats op maandagavond 30 mei in de Ontmoetingskerk van 19.00 tot 20.15 uur.  Ingang: Drabbestraat.

In het kader van de muziek is het fijn als zangers zich melden bij Annemiek Vogels.(a.vogels@kpnplanet.nl)

Voor meer informatie zijn Wim Lolkema, Annemiek Vogels en ondergetekende zeker beschikbaar. 

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs”

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *