De classispredikant, wie is dat?

Beste mensen,

Op 30 juli jl. ging bij ons ds. Marco Luijk, Classis predikant van de Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne voor in de dienst.

Jullie horen de kerkenraad soms de term ‘Classis predikant’ zeggen, maar wat houdt een Classis predikant zijn in, wat doet die persoon?

Mocht je hierover meer willen weten, gebruik dan onderstaande link:

Wat zijn de taken van een classispredikant? | Protestantse Kerk in Nederland

Misschien leuk om een keer te lezen.

Op de PKN-site zijn meerdere van deze toelichtingen te vinden.

Zo staat er o.a. ook een omschrijving van het ambt ouderling en diaken.

Veel leesplezier!

Protestantse Kerk Steenbergen

Conny Bom-Hensen