Samenvatting van Rond de kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 21  augustus om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten:  St. De Zonnebloem Steenbergen en Kerkrentmeesters.

* Zondag 28 augustus om 10.00 uur: ds. Heetderks.

  Collecten:  Noah’s Ark en Kerkrentmeesters

SAMEN KERK ZIJN

Wat is het fijn dat we op zondag weer bijeen kunnen komen om te luisteren naar Gods Woord, te zingen en te bidden, daarna onder de koffie elkaar te ontmoeten.

Maar kerk-zijn geldt niet alleen op zondag, ook in de week is het goed om elkaar te zien en te spreken.

Voor de corona tijd organiseerde de commissie Vorming & Toerusting verschillende activiteiten. We willen dit weer op gaan pakken.

Als start eerst een ontmoetingsochtend of -middag om te peilen waar de behoeften liggen en de belangstelling naar uitgaat.

Op de komende zondagen zullen er intekenlijsten in de kerk liggen met verschillende data.

Als u daar uw naam op invult en uw voorkeur voor een ochtend of middag, dan hoort u daarna welke datum het wordt.

Ik hoop op een goede respons en een gezellige ochtend of middag met elkaar.

                                                                                                       Bieneke de Waal

VAN DE DIACONIE

Collectes

Zondag 21 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor Stichting De Zonnebloem Steenbergen en voor het college van Kerkrentmeesters.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor de afdeling Steenbrgen.  Met een gezellige groep vrijwilligers zetten zij zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van de afdeling Steenbergen komen graag langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze ook verschillende activiteiten.

Zondag 28 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor Noah’s Ark en voor het college van Kerkrentmeesters.

In 2019 vierde Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU) zijn 20e verjaardag.

Opgericht door Piet en Pita Buitendijk als een niet-confessionele christelijke organisatie, oorspronkelijk als een tehuis voor verlaten, misbruikte en ongewenste kinderen, is het sindsdien uitgebreid en ondersteunt het nu de meest kwetsbare kinderen van Oeganda en de straatarme gemeenschap in de directe omgeving van Noah’s Ark.

Op dit moment runt de NACMU een kindertehuis, een kinderdagverblijf, lagere en middelbare school, een medische kliniek en voert ze nog veel meer sociale en medische outreach-programma’s uit in de omliggende gemeenschap hier in Centraal Oeganda.

In de loop der jaren heeft de Ark van Noach het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Meer dan 190 kinderen noemen Noah’s Ark momenteel hun thuis en meer dan 350 leerlingen staan ​​ingeschreven op onze scholen. Onze medische kliniek heeft talloze anderen in de omliggende gemeenschap geholpen.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                         Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

BEDANKT

Lieve mensen op deze manier wil ik iedereen van harte bedanken voor  alle kaarten en telefoontjes die ik gedurende mijn ziek-zijn heb gekregen.

Hartelijke Groet,                                                                    Grietha Dekker

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 1 september a.s. verschijnt, inleveren voor 26 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                           Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *