Samenvatting Rond de Kerken nr. 36

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* 1ePinksterdag 20 mei 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1eKerk in Actie;  2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 27 mei 10.00 uur: ds. I. Koeman, Antwerpen.

Collecten: 1eWens Ambulance; 2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 3 juni 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Avondmaal.

Collecten: 1eBarmhartige Samaritaan; 2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

 

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 25 mei 10.30 uur: parochie.

Eucharistieviering.

* Vrijdag 1 juni 10.30 uur: pastor L. Pepels.

Woord- en Communieviering.

* Vrijdag 8 juni 10.30 uur: mevr. U. Berger.

Woord- en Gebedsviering met Communie.

 

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

 

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

 

VAN DS. BIEMOND

 

Bij de diensten:

Op 20 mei vieren we de uitstorting van de heilige Geest. We hopen dat Pinksteren ook ons inspiratie mag geven en de moed om voorbij onze kerkgrenzen verbindingen aan te gaan met anderen. Afgelopen jaren zorgde de kindernevendienst voor rode ballonnen die we aan het einde van de dienst met elkaar oplieten om zo te laten zien dat de kerkgemeenschap vol leven is en graag naar buiten wil treden. Dat was niet alleen een mooi gezicht maar daar kwamen soms ook mooie gesprekken uit met mensen die het zagen of ervan hoorden. En het leverde prachtige foto’s op. Inmiddels is duidelijk dat ballonnen oplaten slecht voor het milieu is en daarom hebben we in overleg met de kindernevendienstleiding een andere manier gevonden om te laten zien waar we voor staan. Nieuwsgierig geworden ? Kom en zie!

Op 27 mei, zondag Trinitatis, is er een gastvoorganger, ds. I. Koeman, u wel bekend, 3 juni zal ik zelf weer voorgaan. Op 3 juni vieren we de Maaltijd van de Heer. Bent u niet in staat naar de kerk te komen en wil u toch graag deelnemen aan het Avondmaal, neem dan contact op met predikant of één van de diakenen.

Gezegende diensten gewenst!

 

Gemeenteleven:

Omzien naar elkaar hoort bij de christelijke gemeente maar de nieuwe privacywet maakt dat een stuk moeilijker. We zijn nog op zoek naar manieren hoe we daar toch zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Intussen kunnen we hier geen namen noemen maar vragen we om voorbeden voor ieder die ziek is of zorgen heeft om de mensen om zich heen.

 

Uitnodiging Pinksterketen:

Pinksteren is het feest van vuur en inspiratie en verder kijken dan de eigen grenzen. Van ontmoeting met anderen om elkaar te leren verstaan. Daarom is er in de week vóór Pinksteren opnieuw een keten van oecumenische gebedsdiensten ter voorbereiding op het Pinksterfeest. Als u dit leest zijn de vieringen van maandag in Anna Jacobapolder en woensdag in onze eigen kerk al voorbij. Maar vrijdag 18 mei kunt u er nog bij zijn: om 19.00 uur in de R-K. kerk van Nieuw Vossemeer. Voorganger is ds. van het Maalpad en het Pelgrimskoor olv. Martien van Gaans verleent medewerking.

 

Ten slotte:

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. ( I Kor 2: 12)

Een hartelijke groet,

Corry Biemond

 

VAN DE DIACONIE

 

COLLECTES

Zondag 20 mei:

1ste collecte is bestemd voor de Pinkster collecte van Kerk in actie.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters,

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

 

Zondag 27 mei:

1ste collecte is bestemd voor stichting Wens ambulance.

De missie van Stichting Wens Ambulance is om iedere terminale patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen. Echter omdat er maar één wens de laatste kan zijn en we die graag aan iedere patiënt gunnen helpen we iedere patiënt maar één keer! Dat is wat wij willen bereiken. Levenskwaliteit toevoegen aan die laatste periode, zodat een klein deel van de ellende even opzij gezet kan worden

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters,

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

 

Zondag 3 juni:

1ste collecte is bestemd voor de Barmhartige Samaritaan.

Stichting Barmhartige De Samaritaan is een internationale, interkerkelijke organisatie met als doel: het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten, het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters,

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie

 

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

 

KAARTEN EN POSTZEGELS

De landelijke opbrengst over 2017 van kaarten en postzegels heeft

€ 31.533,00 opgebracht. Over 2016 was de opbrengst € 29.99,00.

Jenny van de Velde

 

 

 

DINER CARROUSEL

Als u van koken, lekker eten of van beide houdt, doe dan mee met de dinercarrousel op zaterdag 9 juni om 18.30 uur. Een leuke en lekkere afsluiting van het seizoen. Het is de bedoeling dat we in groepjes van wisselende samenstelling verschillende gemeenteleden bezoeken die voor het voor- en hoofdgerecht hebben gezorgd. U krijgt dus een adres waar het voorgerecht geserveerd wordt en daarna een ander adres waar u kunt genieten van het hoofdgerecht. De avond zal op een centrale plaats gezamenlijk worden afgesloten met het nagerecht.

De carrousel vorm is uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers. Wanneer er zich te weinig mensen opgeven om het op deze manier te organiseren, zullen we het in een andere vorm gieten. Het idee om het seizoen met een gezamenlijke maaltijd af te sluiten blijft staan!

U kunt zich opgeven bij Geke Hallema of Tiny Reink u allen welbekend.

                                                                                    Geke Hallema en Tiny Reink

 

 

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 7 juni verschijnt, inleveren voor 1 juni a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *