Samenvatting Rond de Kerken nr. 37

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 10 juni 10.00 uur: ds. G. Van Driesten, Streefkerk.

Collecten: 1eZWO;  2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 17 juni 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1eStichting Vakantiewerk; 2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 15 juni 10.30 uur: ds. G. Lankhuijzen.

Viering van de Maaltijd van de Heer.

* Vrijdag 22 juni 10.30 uur: parochie.

Eucharisitieviering.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18. 

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

 

Bij de diensten:

Op zondag 10 juni gaat ds. G. v. Driesten voor in de dienst, u wel bekend. Op zondag 17 juni is het koor Crossroads uit Spijkenisse te gast. In deze dienst neemt de kindernevendienst ook afscheid van Bas die komend jaar naar de Middelbare School gaat en dan ook officieel de nevendienst verlaat.

Gemeenteleven:

In Memoriam

Op woensdag 30 mei overleed in de leeftijd van 91 jaar de heer Jacobus van Rheenen, echtgenoot van mevr. L. v. Rheenen-Oostdam. De laatste jaren waren bijzonder zwaar voor Koos van Rheenen, zijn slechte gezondheid maakte dat hij niet meer thuis kon wonen. Hij werd opgenomen in Onze Stede, verhuisde er nog een keer van kamer maar bleef naar de Welberg verlangen. Het geloof in God die trouw blijft aan wat zijn hand begon, was een troost voor Koos. De uitvaartdienst en begrafenis vinden plaats op woensdag 6 juni a.s. Moge mevr. v. Rheenen, de kinderen en kleinkinderen er troost in vinden dat hun man en vader rust heeft gevonden en God zich over hem heeft ontfermd.

We denken aan hen die ziekte en zorgen kennen. Wij bidden dat zij de nabijheid van de Heer mogen ervaren en van mensen liefdevolle aandacht zullen krijgen.

Terugblik:

Geen ballonnen met Pinksteren, voor velen was het wennen. Maar het alternatief, rode gerbera’s met een kaartje met daarop een Pinkstergedicht, was een mooie vervanging. De kerk gaf een feestelijke aanblik met al die bloemen. Bijzonder vond ik het om in de week erna op huisbezoek op diverse adressen deze bloemen tegen te komen, bezorgd door gemeenteleden die het verzoek om ze weg te geven serieus hadden genomen. Zo werd de Pinksterboodschap verder gedragen. Dank aan ieder die hier aan hebben meegewerkt.

Vooruit kijken:

Half juni komen de uitslagen van de eindexamens, we hopen dat het gelukt is en de vlag uit kan. En wie een teleurstelling moet verwerken: heel veel sterkte.

Voor wie nog niet zo ver zijn: succes met de afronding van het schooljaar.

Ten slotte:

In deze tijd zijn er weinig vergaderingen, dat betekent tijd om het komend winterseizoen voor te bereiden, maar ook extra tijd voor pastorale bezoeken. Vindt u het fijn als ik langskom, laat het mij dan weten. Zelf ga ik de eerste drie weken van juli en de laatste week van augustus op vakantie maar daartussen in vinden we vast wel een moment om af te spreken.

Een hartelijke groet,

Corry Biemond 

                                                                         

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 10 juni:

1ste collecte is bestemd voor de ZWO.

Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk. Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 17 juni:

1ste collecte is bestemd voor Stichting Vakantiewerk.

De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel ‘Vakanties met Aandacht’ genoemd.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 21 juni verschijnt, inleveren voor 15 juni a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *