Samenvatting Rond de Kerken nr. 38

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 24 juni 10.00 uur: mw. ds. T. Veldhuizen, v.m. Zundert.

Collecten: 1eRudolph Stichting;  2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 1 juli 10.00 uur: dhr. H. Klink.

Collecten: 1eJeugdwerk Prot. Kerk; 2eCollege kerkrentmeesters;

3eBloemenfonds.

*  Zondag 8 juli 10.00 uur: dhr. Hagendijk, Rotterdam.

Collectes: 1eWar Child; 2eCollege kerkrentmeesters;

3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 29 juni 10.30 uur: VERVALT

* Vrijdag 6 juli 10.30 uur: ds. G. Lankhuijzen.

Viering van de Maaltijd van de Heer.

* Vrijdag 13 juli 10.30 uur: VERVALT

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

 

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

 

Bij de diensten:

De komende periode zijn er gastpredikanten, sommigen u wel bekend, anderen iets minder. Op 24 juni gaat voor mevr. ds. Veldhuizen, op 1 juli de heer Klink en op 8 juli de heer Hagendijk. Goede diensten gewenst.

 

Gemeenteleven:

We zijn een gemeente die het omzien naar elkaar hoog in het vaandel draagt. Dat we hier dan i.v.m. de privacywet geen namen meer mogen noemen van zieken en wie zorgen hebben is vreemd en voelt niet goed. We zoeken dan ook naar mogelijkheden om u toch op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze gemeente. Daarvoor is het van belang dat we uw mailadres kennen, zodat we – als er toestemming voor gegeven is – dit medium kunnen gebruiken om u op de hoogte te houden. Geeft u het door aan onze scriba, mevr. C. Bom? Hiernaast zullen we, als er toestemming van de betrokkene voor is, altijd in de dienst mededelen als er ziekenhuisopnamen zijn en na afloop kunt u dan het adres opvragen bij de ambtsdragers, zodat u alsnog een kaartje kunt sturen. Niet ideaal, maar voorlopig kan het niet anders. Voor nu kan ik alleen zij die ziekte kennen of zorgen Gods nabijheid toewensen.

 

Ontmoetingsmiddagen:

Op dinsdag 12 juni was het 10 jaar geleden dat de ontmoetingsmiddagen zijn begonnen, een gelukwens waard. Velen hebben in de loop van de jaren deze middagen bezocht voor een gezellig praatje en soms een partijtje sjoelen. Dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. En we hopen dat het ook in de toekomst mogelijk blijft op dinsdag even zo maar de kerk in te lopen voor een kopje koffie en een luisterend oor.

 

Ten slotte:

In deze tijd zijn er weinig vergaderingen, dat betekent tijd om het komend winterseizoen voor te bereiden, maar ook extra tijd voor pastorale bezoeken. Vindt u het fijn als ik langskom, laat het mij dan weten. Zelf ga ik op vakantie van 30 juni t/m 21 juli en van 25 augustus t/m 1 september op vakantie maar daartussen in vinden we vast wel een moment om af te spreken. Tijdens mijn afwezigheid kunt u voor dringende pastorale zorg contact opnemen met de scriba mevr. C. Bom, of één van de ouderlingen.

Een hartelijke groet,

Corry Biemond

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 24 juni: 

1ste collecte is bestemd voor de Rudolph Stichting.

Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters,

De uitgangs collecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

 

Zondag 1 juli: 

1ste collecte is bestemd voor Jeugdwerk protestante kerk.

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

2de collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede voor het Bloemenfonds.

 

Zondag 8 juli: 

1ste collecte is bestemd voor War Child.

Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber. Angstig. Agressief. Ze kunnen niet normaal kind zijn. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Te worden wie ze willen zijn. Kinderen die opgroeien tot evenwichtige volwassenen, zijn later beter in staat conflicten te voorkomen of op te lossen

2de collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede voor het onderhoudsfonds.

 

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne en Hanneke

DINER-CARROUSEL

Afgelopen zaterdag hebben we met 16 mensen een gezellige avond gehad.

Zes koks hebben hun best gedaan om een lekker voor- of hoofdgerecht op tafel te zetten op zes verschillende adressen. In kleine wisselende groepjes hebben we daar heerlijk van gegeten en het was leuk om elkaar eens op een hele andere manier te ontmoeten en samen te eten.

Na de verschillende hoofdgerechten zijn we allemaal naar één adres gegaan voor het nagerecht, waar ook weer door een aantal mensen voor was gezorgd. We hadden daar de tijd om met de hele groep even na te praten onder het genot van taart, heerlijk frisse citroenmousse, een super pavlova met vers fruit en ‘oma’s’ hangop met aardbeien. Na al het lekkers was er nog een kopje koffie en waren we het er allemaal over eens dat we dit volgend jaar zeker weer willen gaan doen. Dus als je een lekker recept hebt, bewaar het vast voor een volgend diner-carrousel!

Met dank aan de koks en aan de mensen die er voor gezorgd hebben dat er lekker van werd gegeten!

Tiny en Geke         

 

BEDANKT

Allen, op welke wijze ook, die mij gesteund hebben met mijn operatie en bemoedigd met de revalidatie wil ik heel hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,

Riet van Saarloos                                                                                                                   

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijfweken zal gelden en op 12 juli verschijnt, inleveren voor 6 juli a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *