Samenvatting Rond de Kerken nr. 39

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 15 juli 10.00 uur: ds. T. Baarda, Rotterdam.

Collecten: 1eNed. Bijbelgenootschap;  2eCollege kerkrentmeesters;  3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 22 juli 10.00 uur: dhr. M. Verheuvel, Schoonhoven.

Collecten: 1eDiaconie; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 29 juli 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen, v.m. Zundert.

Collectes: 1eSchuldhulpmaatje; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 5 augustus 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1eBenares Schoolfonds; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

* Zondag 12 augustus 10.00 uur: door gemeenteleden verzorgd.

Collecten: 1eKerk in Actie Zending; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 20 juli 10.30 uur: pater van Schaijk

Eucharistieviering.

* Vrijdag 27 juli 10.30 uur: VERVALT.

* Vrijdag 3 augustus 10.30 uur: pastoor Chazhoor.

Eucharistieviering.

* Vrijdag 10 augustus 10.30 uur: VERVALT.

* Vrijdag 17 augustus 10.30 uur: mevr. U. Berger.

Woord- en Gebedsviering met Communie.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

 

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Komende weken zijn er meerdere gastvoorgangers, de meesten u wel bekend. Op 5 augustus hoop ik zelf weer voor te gaan. Gezegende diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Zover bekend zijn er geen ziekenhuisopnames. Wel zien enkele gemeenteleden een operatie tegemoet of wachten gespannen op uitslagen van onderzoeken. Zoals u weet kunnen we hier geen namen noemen, in de diensten zullen we, na toestemming van de betrokkene, laten weten dat er iemand in het ziekenhuis ligt. Na afloop kunt u dan bij de diakenen om meer informatie vragen zodat u toch een kaartje kunt sturen.

Tenslotte:

In de zomertijd is er veelal rust op het vergaderfront en dat betekent meer tijd voor andere zaken. Daarom, vindt u het fijn als ik langskom, laat het mij dan weten. Zelf ga ik op vakantie van 30 juni t/m 21 juli en van 25 augustus t/m 1 september maar daartussen in vinden we vast wel een moment om af te spreken. Tijdens mijn afwezigheid kunt u voor dringende pastorale zorg contact opnemen met de scriba mevr. C. Bom of één van de ouderlingen.

Een hartelijke groet,

Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 15 juli:

1ste collecte is bestemd voor Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede voor het Onderhoudsfonds.

Zondag 22 juli:

1ste collecte is bestemd voor het werk van de Diaconie.

2de collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede voor het Onderhoudsfonds.

Zondag 29 juli:

1ste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede voor het Onderhoudsfonds.

Zondag 5 augustus:

1ste collecte is bestemd voor Benares Schoolfonds.

Stichting Benares Schoolfonds maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi, India, en sinds enkele jaren ook in de stad Jaipur. De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens. Onderwijs kost geld, soms veel geld. Zonder hulp blijft scholing buiten bereik van de allerarmsten.

Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Scholing bant armoede uit, opent de ogen van mensen, maakt ze zelfbewuster. En dán kunnen zij het heft zelf in handen nemen en opkomen voor hun rechten.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Zondag 12 augustus:

1ste collecte is bestemd voor het werk van de zending van kerk in Actie.

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne en Hanneke

 

BEDANKT

Graag willen wij iedereen bedanken voor de lieve reacties,

Piet en Gerda Verkouter

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 16 augustus verschijnt, inleveren voor 10 augustus a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *