Samenvatting Rond de Kerken nr. 40

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 19 augustus 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1eIntern Child Support;  2eCollege kerkrentmeesters;  3eOnderhoudsfonds.

*Zondag 26 augustus 10.00 uur: ds. L.C. Van der Eyk, Maasdijk.(Avondmaal)

Collecten: 1eSt. VPTZ W-Brabant; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 24 augustus 10.30 uur: pastor de Kort.

Eucharistieviering.

* Vrijdag 31 augustus 10.30 uur: mevr. U. Berger.

Woord- en Gebedsviering met Communie.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

 

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

 

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 19 augustus hoop ik zelf voor te gaan en op 26 augustus is ds.C. van der Eijk de voorganger. We vieren dan de Maaltijd van de Heer, weet u allen genodigd! Goede diensten gewenst.

In Memoriam

Op 21-7-2018 overleed mevr. Lena de Windt-van Welsenes in de leeftijd van 88 jaar. Het leven van Leny de Windt is niet gemakkelijk geweest, maar ze probeerde altijd het positieve te zien en te benoemen. Bij de pakken neerzitten of klagen paste niet bij haar. Na een pijnlijke scheiding zette ze zich helemaal in voor haar kinderen. Maar ook was ze actief in de kerk, ze is heel lang ouderling geweest, en in de telefonische hulpdienst. Geluk vond ze weer bij Kamiel de Windt met wie ze nog 25 jaar getrouwd is geweest. Ook na zijn dood probeerde Leny het beste van het leven te maken, door haar hartelijkheid en gastvrijheid maakte ze vele vrienden. De versluiering van haar geest maakte haar leven de laatste jaren moeilijk, de kwaadaardige ziekte die haar daarnaast trof kwam daar nog bovenop. Maar nooit klaagde ze, Leny bleef rustig en tevreden, dankbaar voor alle zorg en aandacht die ze mocht ontvangen. Dankbaar ook aan God die haar altijd de kracht gegeven had en bij wie ze zich geborgen wist. Op 26-7 is er in het crematorium in Bergen op Zoom afscheid van haar genomen rond woorden uit de Bergrede. Dat haar dochter en de verdere familie getroost mogen worden door het geloof dat God de Heer zich over haar heeft ontfermd.

In Memoriam

Op 25-7-2018 overleed de heer Bastiaan Abraham Overbeeke in de leeftijd van 95 jaar. Bas Overbeeke was landbouwer in hart en nieren, hij was een aimabele man, wars van conflicten, eerlijk en trouw, het maakte hem bij velen geliefd. Terwijl zijn vrouw Sien ook vele taken buitenshuis vervulde was Bas het liefste thuis op de boerderij in de Heen. Zijn dochters herinneren hem als een lieve, fijne vader, vol humor en grapjes die altijd voor hen klaarstond. Na zijn arbeidzame leven gaat hij in de Tilleborgh wonen maar ‘thuis’ blijft de Zuiderhoeve. In 2012 ondergaat hij een hartoperatie, daarna is hij nooit meer de oude geworden. Het laatste jaar woonde hij in de Reginahof, na het overlijden van Sien in december jl. heeft het leven voor Bas de glans verloren en ook de vele bezoeken van de dochters en kleinkinderen konden hem niet troosten. Over zijn geloof heeft Bas nooit veel gesproken, het werd zichtbaar in zijn manier van leven. Na een druk bezochte dankdienst, waarin is stil gestaan bij de gelijkenis van de zaaier, is Bas Overbeeke begraven bij zijn vrouw en dicht bij hun dochter Clasien. Dat het zijn dochters Tanna en Corine en de verdere familie mag troosten dat aan zijn lijden een einde gekomen is en we Bas Overbeeke veilig mogen weten in Gods ontferming.

In Memoriam

Op 8-8-2018 overleed, 3 dagen voor haar 95e verjaardag, mevr. Annechiena Aaltiena Hello-Brongers. Annie Hello werd geboren in Exloo in Drenthe en Drentse zou ze zich ook altijd blijven voelen. Het verlies van een zusje en van haar vader, nog in haar kindertijd, draagt ze haar hele leven als een groot verdriet met zich mee. Ze trouwt met Hermen Hello, een beroepsmilitair die zeer regelmatig wordt overgeplaatst. Zo woont het jonge gezin tot het begin van de politionele acties in Ned. Indië. daarna volgen in Nederland weer meerdere woonplaatsen, vooral aan Zeist bewaart ze goede herinneringen. Door haar werk als onderwijzeres maar ook door de contacten met de kerk voelt ze zich bijna overal snel thuis. Ook in onze gemeente vindt ze haar plaats. In het najaar blijkt ze ernstig ziek en verhuist naar het Hospice in Bergen op Zoom. Daar knapt ze weer wat op al is terugkeren naar haar eigen huis niet meer mogelijk. Vanaf januari woont ze in Onze Stede en heeft daar nog een goede tijd al gaat haar gezondheid langzaam maar zeker weer achteruit. Toch bleef de dood voor haar ver weg, een toekomst die ze niet kende. Liever sprak ze over wat ze allemaal hadmeegemaakt en wat ze vond van de gebeurtenissen in onze tijd. Na de afscheidsdienst (op 15-8) waarin gelezen wordt over Simeon die vrede vindt als hij de Heer heeft gezien, zal ze bij haar man worden begraven. Dat haar zoon en dochter en hun partners troost mogen vinden in het geloof dat Annie Hello de Vrede heeft gevonden.

Zieken:

In de afgelopen periode hebben verschillende gemeenteleden behandelingen ondergaan. Wie geopereerd werden mochten weer naar huis komen en hen wensen we een voorspoedig verder herstel. Een ander moest een grote teleurstelling verwerken en de moed vinden opnieuw een revalidatietraject te beginnen. Wilt u een kaartje sturen? De gegevens zijn verkrijgbaar bij de diakenen na afloop van de dienst.

Dank:

Op huisbezoek mocht ik een gift van € 20,- ontvangen voor de pastorale zorg in de gemeente, hartelijk dank.

 

Afwezigheid:

Van 26-8 t/m 1-9 ben ik nog een weekje afwezig. Heeft u dringend pastorale zorg nodig dan kunt u contact opnemen met mevr. Conny Bom of één van de ouderlingen.

Ten slotte: een hartelijke groet,

Corry Biemond

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 19 augustus:

1e collecte is bestemd voor International Child Support.

2e collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 26 augustus:

1e collecte is bestemd voor de Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg West-Brabant en Tholen.

VPTZ West-Brabant & Tholen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen.

Thuis zijn tot het einde. VPTZ biedt hulp in de laatste fase, zo kan de client deze periode doorbrengen in de eigen vertrouwde omgeving.

2e collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds. 

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 30 augustus verschijnt, inleveren voor 24 augustus a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *