Samenvatting Rond de Kerken nr. 41

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

  • Zondag 2 september 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1eKIKA;  2eCollege kerkrentmeesters;  3eOnderhoudsfonds.

  • Zondag 9 september 10.00 uur: dhr. M. Bil, Zwijndrecht.

Collecten: 1eJeugdwerk Steenbergen; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

Vrijdag 7 september 10.30 uur: ds. G. Lankhuijzen.

   Viering van de Maaltijd van de Heer.

Vrijdag 14 september 10.30 uur: pastor L. Pepels.

   Woord- en Communieviering.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

 

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

 

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 2 september is het thema van de dienst: ‘Ik zie, ik zie, want jij niet ziet…’ We lezen Marcus 8: 22-26. Op 9 september is dhr. M. Bil als gastvoorganger in ons midden.

Pastoraat:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis, wel is er nog iemand opgenomen voor revalidatie. Wilt u een kaartje sturen? U kunt de gegevens opvragen bij de diakenen.

Vorming en Toerusting:

  • Gespreksgroep Prediker.

De Bijbel bestaat uit 66 boeken, de meesten bevatten een duidelijke boodschap over God en mensen, voor het boek Prediker geldt dat minder. Daarin worden vragen gesteld die je verder in de Bijbel bijna nergens vindt. Heeft het leven wel zin? Zijn gezondheid en genieten niet het allerbelangrijkste? Houdt God zich nog wel bezig met zijn schepping? Veel gelovigen in onze tijd herkennen deze vragen en daarom gaan we met elkaar op zoek naar de antwoorden die Prediker ons geeft. We maken gebruik van het boekje: Prediker- rafelranden aan de Bijbel- van E van ’t Slot en L van ’t Slot-Wieringa. Wanneer: op maandagavonden: 15-10, 5-11, 3-12 in 2018 en 7-1, 4-2, 4-3- 2019. Opgave voor 1-10- 2018.

  • Contextueel Bijbellezen.

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die begint bij de levens van mensen- de eigen context- : wat houdt ons bezig ? Waar hebben we vragen over of zorgen? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en hebben wij daar als gelovige of kerk een rol in? Van daaruit kijken we of de Bijbel daar een nieuw licht op kan werpen. In oktober hoop ik een cursus te volgen over deze manier van benadering van de Bijbel en het zou fijn zijn als er genoeg mensen zouden zijn die het een keer met mij willen oefenen. Wanneer: maandagavond 19-11 2018, opgave voor 12-11- 2018.

  • Leeskring.

Ook in dit seizoen willen we weer een boek met elkaar lezen. En wel

‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti. Thuis een boek lezen en de ervaringen daarmee met anderen delen, dat is de bedoeling van deze leeskring. De Acht bergen (ISBN 978023466413) is een roman over de levenslange zoektocht van twee vrienden naar geluk. Een indringend en klassiek verhaal, gesitueerd in de Italiaanse Alpen, over de ongenaakbaarheid van de natuur, over het leven, de liefde en de dood. Wanneer: op de maandagavonden: 14-1, 28-1, 11-2- 2019 Opgave voor 1 januari 2019. Voor al deze activiteiten geldt: opgave bij cbiemond@ziggo.nl of 0164-858514.

Ten slotte:

Op 1 augustus is ons zesde kleinkind geboren. Casper, zoon van onze dochter Liesbeth en haar man Jesse. Een klein maar gezond kindje dat inmiddels al flink gegroeid is. We voelen ons rijk en gezegend.

Een hartelijke groet,

                                                                                    ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 2 September:

1ste collecte is bestemd voor KIKA.

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 9 September:

1ste collecte is bestemd voor Jeugdwerk Steenbergen

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

 

VAN DE KERKENRAAD

Startzondag 2018

Bijna alle gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag.

Ook onze gemeente zal dit doen en wel op zondag 23 september a.s.

‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag 2018.

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht.

Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.

De planning is om dit gesprek aan te gaan tijdens een high tea die we organiseren na de dienst.

Iedereen is van harte welkom om te komen en ook om hieraan mee te werken.

Gevraagd zal worden om hapjes e.d. te maken voor deze bijeenkomst.

Hoe dat precies in zijn werk zal gaan zal later nog bekend worden gemaakt maar de datum kunt u alvast noteren.

Wij hopen u op 23 september te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,

Conny Bom

BOEKENMARKT

In het weekend van 7, 8 en 9  September zijn wij weer op de jaarmarkt met onze boekenverkoop. Er is weer een ruime sortering van allerlei boeken te koop. Wij staan zoals gebruikelijk in de Klaverstraat. We beginnen vrijdag om 12.00 uur met de verkoop. De opbrengst is zoals gebruikelijk voor het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk in Steenbergen. We hopen op goed weer, zodat we weer een gezellig weekend en een goede verkoop zullen hebben.

Piet Vogelaar

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 13 september verschijnt, inleveren voor 6 september a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *