Samenvatting Rond de kerken nr. 44

STEENBERGENHERVORMDE GEMEENTE

Zondag 4 november 10.00 uur: dhr. M. Bil, Zwijndrecht.

Collecten: 1eNajaarszending;  2eCollege kerkrentmeesters;    3eOnderhoudsfonds.

Zondag 11 november 10.00 uur: ds. W. Speelman, Barendrecht.

Collecten: 1eEdukans;  2eCollege kerkrentmeesters;  3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

Vrijdag 9 november 10.30 uur: pastor L. Pepels.
Woord- en Communieviering.

Vrijdag 16 november 10.30 uur: mevr. U. Berger.
Woord- en Gebedsviering met Communie.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 4 november gaat voor dhr. M. Bil, er is deze zondag geen kindernevendienst omdat er in Ossendrecht een kinderdienst voor de gemeenten van de Brabantse Wal is. Op 11 november zal

ds. W. Speelman de dienst leiden.

Gemeenteleven:

Mevr. Verhagen-Koomans-vd. Dries is verhuisd naar Residence Moermont in Bergen op Zoom, afd. 801, k.6. Een teleurstelling omdat ze hoopte dat er in Hof van Nassau plaats voor haar zou zijn. We hopen met haar dat dat spoedig zo zal zijn en dat ze intussen een goede tijd heeft in Moermont. Voor onze gemeenteleden in Onze Stede breekt een spannende tijd aan. De één staat een verhuizing te wachten, de ander weet niet goed wat haar te wachten staat nu zovelen uit het huis naar de nieuwe Hof van Nassau verhuizen. Heel veel sterkte gewenst met al deze veranderingen. Allen die om welke reden dan ook zorgen en verdriet kennen wensen we God’s troost en nabijheid toe.

Vorming en Toerusting:

De eerste avond van de kring rond Prediker is geweest en het beloven fijne avonden te worden. Op 19 november is er een avond Contextueel Bijbellezen. Dit is een manier van Bijbellezen die begint bij de levens van mensen- de eigen context- : wat houdt ons bezig ? Waar hebben we vragen over of zorgen? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en hebben wij daar als gelovige of kerk een rol in? Met elkaar kiezen we één onderwerp uit dat we zo goed mogelijk in kaart brengen, daarna zoeken we een Bijbelverhaal dat daar misschien iets over kan zeggen. Het is een methode van Bijbellezen die het verhaal van God heel dicht bij ons verhaal brengt. Nieuwsgierig geworden ? U bent van harte welkom op maandagavond 19-11- 2018 om 19.30 uur in de kerk. Opgave voor 12-11- 2018.

Engelenpostproject:

Ook dit jaar willen we in de Adventsperiode weer een engelenpostproject organiseren. Het engelenpostproject houdt in dat gemeenteleden in de vier weken voorafgaande aan het kerstfeest een kaartje sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar. Er wordt een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen en ik hoop dat er weer voldoende ‘engelen’ binnen onze gemeente te vinden zijn die mee willen werken zodat zij allemaal post zullen krijgen. Van andere jaren weet ik dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar maar dat ook de afzenders er veel plezier aan beleven. Wilt u in de Adventsperiode als ‘een engel’ zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 22 november) op bij mevr. Lieneke den Haan, per mail: vdheijden@home.nl of tel.nr. 0167-564324. Of bij mij, cbiemond@ziggo.nl U krijgt dan op tijd verdere instructie.

Doet U weer mee?

Afwezigheid:

Van 11 – 18 november ben ik afwezig i.v.m. verlof.

Ten slotte: een hartelijke groet,

                                                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 4 November:

1ste collecte is bestemd voor Najaarszending van Kerk in Aktie. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze samenwerking tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast geeft het steun op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten 2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 11 November:

1ste collecte is bestemd voor Edukans Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. 2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 15 november verschijnt, inleveren voor 9 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *