Samenvatting Rond de Kerken nr. 45

STEENBERGEN

HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 18 november 10.00 uur: ds. T.O.F. Van Prooyen, Breda.

  Collecten: 1eSt. De Barmhartige Samaritaan;  2eCollege

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                         

*Zondag 25 november 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Eeuwigheidszondag.

  Collecten: 1eDiaconie;  2eCollege kerkrentmeesters;

  3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 23 november 10.30 uur: pastoor Chazoor.

  Eucharistieviering.

* Vrijdag 30 november 10.30 uur: ds. G. Lankhuijzen.

   Viering van de Maaltijd van de Heer.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. Op deze dag gedenken we wie ons sinds eind november vorig jaar zijn ontvallen. In onze gemeente zijn dat: Clasina Johanna Overbeeke- Breure en haar echtgenoot Bastiaan Abraham Overbeeke, Cornelis Hendricus van Reijen, Jacobus vanRheenen, Lena de Windt-van Welsenes, Annechiena Aaltiena Hello-Brongers.

Voor hen zal een kaars worden aangestoken aan de Paaskaars. Daarna is er voor een ieder de gelegenheid een lichtje aan te steken om iemand te gedenken die korter of langer geleden gestorven is.

We lezen uit Exodus 3: 13, 14 en Openbaringen 2 : 12-17. Thema van de dienst is “geborgen in Zijn Naam”.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Wel zijn er die behandelingen moeten ondergaan of zich zorgen maken over de eigen gezondheid, of die van kinderen en kleinkinderen. Dat u zich gesterkt mag weten door Gods nabijheid en een gemeente die naar elkaar omziet.

Engelenpostproject:

Ook dit jaar willen we in de Adventsperiode weer een engelenpostproject organiseren. Het engelenpostproject houdt in dat gemeenteleden in de vier weken voorafgaande aan het kerstfeest een kaartje sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar. Er wordt een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen en ik hoop dat er weer voldoende ‘engelen’ binnen onze gemeente te vinden zijn die mee willen werken zodat zij allemaal post zullen krijgen. Van andere jaren weet ik dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar maar dat ook de afzenders er veel plezier aan beleven. Wilt u in de Adventsperiode voor iemand als ‘een engel’ zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 22 november) op bij mevr.Lieneke den Haan, per mail: vdheijden@home.nl of tel.nr. 0167-564324. Of bij mij, cbiemond@ziggo.nl U krijgt dan op tijd verdere instructie. Doet U weer mee?

Gelukwens:

Een gelukwens is er voor de Protestantse Gemeente Woensdrecht, die op 11-11- 2018 in ds. W. Lolkema haar nieuwe predikant mocht verwelkomen. Daarmee is voor mij een einde gekomen aan het (korte) consulentschap in deze gemeente. Ik ken ds. Lolkema al lange tijd en denk te mogen zeggen dat de gemeente Woensdrecht zich gelukkig mag prijzen met deze ervaren en pastoraal betrokken predikant. Een goede tijd met elkaar gewenst!

Ten slotte: een hartelijke groet,                                      ds.Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 18 november:

De 1ste collecte is bestemd voor Stichting De Barmhartige Samaritaan. Stichting De Barmhartige Samaritaan heeft een opvangtehuis voor meisjes in de Oekraine. Sinds 15 jaar ondersteunen enkele mensen uit Dinteloord dit project. Ze zijn begonnen om het tehuis van goed drinkwater te voorzien. Er is ook een landbouwbedrijf aan het tehuis verbonden, dat hebben ze in de loop der jaren nieuw leven ingeblazen door er de juiste landbouwmachines naar toe te brengen en dat heeft resultaat, zodat het tehuis financieel minder afhankelijk is van derden.

2 de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters. Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 25 november:

Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De 1ste collecte is bestemd voor het werk van de Diaconie. 2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters  en de Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

                                                                     Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 29 november verschijnt, inleveren voor 23 november a.s.

bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                      Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *