Protestantse Gemeente Steenbergen

De dienst van zondag 7 mei

Beste mensen, Bijgaand de link voor de dienst van zondag 7 mei. Collecten: Er zijn deze dienst 2 collecten:   Diaconie collecteert voor de actie vakantietas  en de kerkrentmeesters collecteren voor de kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers: Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het

Uitgave van de Voedselbanken NL

Hallo, hier een exemplaar van de MEEdeler die ik gekregen heb als vrijwilliger via de Voedselbank GoedOntmoet. Hier staat informatie voor de vrijwillers van de voedselbanken in. MEEdeler nummer 4 2023

Dienst van zondag 23 april

Beste mensen, Bijgaand de link voor de dienst van zondag 23 april 2023. Voorganger is, in afwijking van het rooster, ds. de Jong uit Roosendaal, organist Corneel Droogers. Collecten: Er zijn deze dienst 2 collecten: Diaconie collecteert voor de diaconie en de kerkrentmeesters collecteren voor de kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de

Wij zoeken een predikant

WIJ ZOEKEN EEN PREDIKANT (v/m – 0,5 fte gedurende 5 jaar) We hebben een voorganger, een helper nodig, die voorgaat in de eredienst en die naast ons staat. WIE ZIJN WIJ De Hervormde gemeente te Steenbergen is een kleine, zelfstandige gemeente in Noordwest Brabant en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De

Dienst van zondag 16 april

Beste mensen, Bijgaand de link voor de dienst van zondag 16 april 2023. Voorganger ds. W. Lolkema, organist Corneel Droogers. Collecten: Er zijn deze dienst 2 collecten: SpeelGoed voor Elkaar Dinteloord Kerkrentmeesters. SpeelGoed Voor Elkaar zamelt goed herbruikbaar speelgoed in die vervolgens door wordt gegeven aan kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Doormiddel

Dienst van 1e Paasdag

Beste mensen, Bijgaand de link voor de dienst van zondag 9 april 2023. Voorganger Dhr. J. Bos, organist Corneel Droogers. Collecten: Er zijn deze dienst 2 collecten:  Vanuit de diaconie zal in de 40 dagentijd gecollecteerd worden voor de voedselbank. Er zal deze dienst ook worden gecollecteerd voor het college van Kerkrentmeesters. Voedselbanken kopen geen

Diensten voor de Stille Week

Beste mensen, Bijgaand de liturgie voor de diensten van de Stille Week. Deze worden niet via de beelduitzending uitgezonden. Agenda: Witte Donderdag             6 april 2023       19.30 uur            Ds. Ruitenberg Goede Vrijdag                   7 april 2023       19.30 uur            Mw. Bieneke de Waal Stille Zaterdag                   8 april 2023       21.00 uur            Mw. Bieneke de Waal Liturgie van de hele