Protestantse Gemeente Steenbergen

Liturgie van 22 oktober

Liturgie Zondagmorgen  22 okt 2023 Steenbergen Welkom/mededelingen Aanvangslied:  Lied 72: 1 en 2  Geef heer de koning uwe rechten. Moment van stilte Votum ook in dit uur is onze hulp in de naam des HEEREN die hemel en aarde heeft gemaakt en die alle dingen onderhoudt door het woord zijner kracht, ja die trouwe houdt

De classispredikant, wie is dat?

Beste mensen, Op 30 juli jl. ging bij ons ds. Marco Luijk, Classis predikant van de Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne voor in de dienst. Jullie horen de kerkenraad soms de term ‘Classis predikant’ zeggen, maar wat houdt een Classis predikant zijn in, wat doet die persoon? Mocht je hierover meer willen weten,

Liturgie voor de ochtenddienst 3 september 2023

Liturgie voor de ochtenddienst 3 september 2023  HK Steenbergen Mededelingen ouderling van dienst VOORBEREIDING Aanvangslied:                                          Lied 103:2 en 9 Stilgebed, bemoediging en groet Drempelgebed Psalm van de zondag – Lezing Psalm 105:1-7 NBV21 Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging Lied:                                                       Lied 836:1 en 5 Inleidend woord Lied:                                                       Lied 360:1,2 en 3 Gebed om verlichting

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 20 augustus om 10.00 uur: ds. I. Koeman.   Collecten: St. Zonnebloem Steenbergen en Kerkrentmeesters * Zondag 27 augustus om 10.00 uur: ds. Nieuwenhuizen.   Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters. VANUIT DE KERKENRAAD De kerkenraad kijkt terug op een plezierige kennismaking tussen Ravensberg en de gemeente. We zijn dankbaar dat

Uitnodiging kennismaking ds. A. Ravensberg

Hervormde Gemeente te Steenbergen Kerkplein 7 – 4651 AN Steenbergen UITNODIGING Kennismaking Mw. ds. A. Ravensberg 30 juli 2023 Voornemen tot beroepen! De kerkenraad is heel blij te kunnen melden, dat ze een advies heeft ontvangen van de beroepingscommissie, om ds. Ravenberg te beroepen. Dit advies is door de kerkenraad overgenomen en dat betekent dat

In memoriam

In memoriam Antje Huisman- Alkema, overleden op 26 mei 2023 in de leeftijd van 89 jaar. Geboren en opgegroeid in Gorinchem, is na haar huwelijk met Barend Huisman in Rotterdam gaan wonen. Ze is gaan werken op de administratie van het Stadhuis, om na de geboorte van haar 3 kinderen, volledig moeder te zijn. Later

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 25 juni om 10.00 uur: mevr. B. de Waal.   Collecten: Hulp aan ongedocumenteerden en Kerkrentmeesters. * Zondag 2 juli om 10.00 uur: mevr. de Wilt.   Collecten: Aktie Vakantietas en Kerkrentmeesters. *Zondag 9 juli om 10.00 uur: dhr. Wiersma.   Collecten: Ned. Bijbel Genootschap en Kerkrentmeesters.    VAN DE